Kemijski odsjek...
 
Kontrolni...
 
Kontrolni mehanizmi u biosintezi proteina
 
Šifra: 152829
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj - Predavanja
doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
Seminar 5
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U živim se organizmima genetička informacija sadržana u nukleinskim kiselinama učinkovito i točno prevodi u aminokiselinske sljedove funkcionalnih proteina. Visoka kvaliteta prijenosa genetičke informacije zahtijeva optimiranje brzine i preciznosti triju polimerizacijskih reakcija-replikacije, transkripcije i translacije. Usporedit će se selektivnost i točnost ključnih, o kalupu ovisnih enzima: DNA-polimeraze, RNA-polimeraze i peptidil-transferaze Posebna će se pozornost posvetiti pojedinim etapama biosinteze proteina na ribosomu pri kojima se nadzire točnost translacije. Diskutirat će se sljedeći bitni aspekti nastajanja proteina in vivo:
- kompromis između brzine i točnosti polimerizacijskih reakcija
- usaglašavanje razine točnosti s utroškom energija za korekciju pogrešaka
- pogreške u translaciji i nagomilavanje nestrukturiranih proteina
- točnost formiranja aminoacil-tRNA
-odabir aminoaciliranih tRNA elongacijskim faktorima
- aktivna uloga ribosoma u vjernosti translacije
- vjernost selekcije tRNA na ribosomu i nadzor interakcija kodon-antikodon (eksperimentalni pristupi i modeli)
- strukturni temelji vjernosti translacije
- navođenje supstrata i efikasnost translacije
- točnost terminacije translacije i otpuštanja polipeptidnog lanca
- događaji u E-mjestu ribosoma i vjernost translacije
- svrsishodnost preuranjene terminacija translacije proteina s pogreškama
- povezanost vjernosti tranalscije s događajima nakon formiranja peptidne veze
- točnost i efikasnost sinteze organelnih proteina
- točnost i efikasnost sinteze proteina s nestandardnim aminokiselinama
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Usvajanje znanja o suvremenim tehnikama rekombinantne DNA, koje omogućuju pripremu mutiranih proteina; razumijevanje značaja genomskih, transkriptomskih, proteomskih i interaktomskih pristupa u analizi ekspresije stanične genetičke informacije
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: predavanja, konsultacije, seminari
Literatura:
 1. COMPULSORY LITERATURE:
  D. L. Nelson and M. M. Cox, Lehninger principles of Biochemistry, 7th ed., Worth Publishers, New York, 2017.
  J. M. Berg, J. L. Tymoczko, G. J. Gatto, Jr., L. Stryer Biochemisty, 8th ed., W. H. Freeman and Company, New York, 2015.
  D. Voet, J. G. Voet, BIOCHEMISTRY 4th ed., J. Wiley & Sons, New York 2011.
  N. Budisa, Engineering the Genetic Code, Wiley - VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2006

  Review papers:
  Perona JJ, Gruic-Sovulj I. Synthetic and editing mechanisms of aminoacyl-tRNA synthetases. Top Curr Chem. 2014;344:1-41.
  Rodnina MV. Quality control of mRNA decoding on the bacterial ribosome. Adv Protein Chem Struct Biol. 2012;86:95-128.
  Pechmann S, Willmund F, Frydman J. The ribosome as a hub for protein quality control. Mol Cell. 2013;49(3):411-21.
  Pan T. Adaptive translation as a mechanism of stress response and adaptation. Annu Rev Genet. 2013;47:121-37.
  Roy B, Jacobson A. The intimate relationships of mRNA decay and translation. Trends Genet. 2013;29(12):691-9.
  Davis L, Chin JW. Designer proteins: applications of genetic code expansion in cell biology. Nat Rev Mol Cell Biol. 2012;13(3):168-82.
 2. ADDITIONAL LITERATURE:
  Recent review papers covering new research and methodologies in the field of translation
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu