Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Enzimi: kinetika i mehanizmi

Šifra: 152831
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj
nasl. izv. prof. dr. sc. Zrinka Kovarik
dr. sc. Zoran Radić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kemijska kataliza (teorija prijelaznog stanja, principi katalize, kovalentna kataliza, kinetički izotopni efekt); Temeljne jednadžbe enzimske kinetike (kinetika ustaljenog stanja, Michaelis-Menten model, inhibicija, multisupstratni sistemi); Određivanje i značenje pojedinačnih koeficijenata brzina reakcija (konvencionalne metode, metode brzih reakcija - zaustavljeni tok, relaksacija, gašenje, analiza kinetike predstacionarnog stanja i kinetike relaksacije, međustupnjevi reakcije); Utjecaj pH na enzimsku katalizu; Metode za mjerenje kinetike i ravnoteže; Detekcija međuprodukta u enzimski kataliziranoj reakciji; Ireverzibilna inhibicija; Alosteričke interakcije (pozitivna i negativna kooperativnost, Hill-ova jednadžba); Stereokemija enzimskih reakcija; Komplementarnost enzima i supstrata te korištenje energije vezanja u katalizi; Specifičnost enzimske katalize (ograničenja u enzimskim reakcijama, mehanizmi popravljanja); Izabrani primjeri enzimski kataliziranih reakcija
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA: Detaljno upoznavanje s mehanizmima i kinetikom enzimski kataliziranih reakcija, te sa specifičnošću i regulacijom enzimskih reakcija.
OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA: predavanja, konsultacije, seminari
POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ I POLAGANJE ISPITA
D. L. Nelson, M. M. Cox, Lehninger principles of biochemistry, W. H. Freeman & Co., 6th ed. New York, 2013.
Fersht, Structure and Mechanism in Protein Science: A Guide to Enzyme Catalysis and Protein Folding, W. E. Freeman and Company, New York, 1999.
Cornish-Bowden, Fundamentals of Enzyme Kinetics, Portland Press, London, 2004.
H. Segel, Enzyme Kinetics : Behavior and Analysis of Rapid Equilibrium and Steady-State Enzyme Systems, Wiley Classics Library Edition, 1993
DOPUNSKA LITERATURA
revijalni članci i znanstvene monografije
ECTS BODOVI: 8 bodova
NAČIN POLAGANJA ISPITA: pismeno ili usmeno ili seminarski rad
Literatura:
 1. LITERATURE:
  D. L. Nelson, M. M. Cox, Lehninger principles of biochemistry, W. H. Freeman & Co., 7th ed. New York, 2017.
  Fersht, Structure and Mechanism in Protein Science: A Guide to Enzyme Catalysis and Protein Folding, W. E. Freeman and Company, New York, 1999.
  Cornish-Bowden, Fundamentals of Enzyme Kinetics, Portland Press, London, 2004.
  H. Segel, Enzyme Kinetics : Behavior and Analysis of Rapid Equilibrium and Steady-State Enzyme Systems, Wiley Classics Library Edition, 1993
 2. ADDITIONAL LITERATURE:
  D.L. Purich, Enzyme kinetics: Catalysis and Control, Elsevier Inc, 2010

  revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni kolegiji za smjer anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Temeljni kolegiji iz biokemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni kolegiji za smjer fizikalna kemija - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni kolegiji za smjer organska kemija - Redovni Smjer - Organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Analitička kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Anorganska i strukturna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Biokemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Fizikalna kemija
Izborni predmeti doktorski studij kemije - Redovni Smjer - Organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti