O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Zvanje: izvanredni profesor

Lokacija:
311
Telefon:
+381 1 4606 409
Telefon kućni:
6409

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Diplomirala (1992.) i magistrirala (1996.) kemiju na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2003. obranila i doktorsku disertaciju pod naslovom Izolacija enzima iz seruma zamorčića i njihova uporaba u transformacijama aciliranih šećera (mentorica prof. dr. sc. Srđanka Tomić-Pisarović). Od 1993. godine zaposlena je na Zavodu za organsku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a kao mlađi asistent, asistent i viši asistent, od 2008. godine kao docent, a od 2015. godine kao izvanredni profesor. U svom znanstvenom radu bavila se enzimskim transformacijama aciliranih monosaharida i pročišćavanjem enzima iz seruma sisavaca. Trenutno se bavi sintezom heterocikla i glikokonjugata s potencijalnim biološkim učinkom (antiadhezijskim, antiproliferativnim). Objavila je 19 znanstevnih radova citiranih u bazi Current Contents i tri pregledna članka. Sudjelovala je s 38 znanstvenih priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Nositeljica je 3 i sunositeljica 2 kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju kemije te integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju biologija-kemija i fizika-kemija. Mentorica je 11 diplomskih i 11 završnih radova. Koautorica je dvaju udžbenika za gimnazije i strukovne škole te sveučilišnog udžbenika Organska kemija od retrosinteze do asimetrične sinteze (V. Šunjić, V. Petrović Peroković, 2014). Sudjelovala je u organizaciji Otvorenog dana Kemijskog odsjeka, bila je pomoćnica pročelnika Kemijskog odsjeka PMF-a za nastavu (2011.-2013.), mentorica natjecateljima na Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi (2009.-), a od 2008. godine sudjeluje u radu Povjerenstvu za nastavu Kemijskog odsjeka PMF-a. Uključena je u aktivnosti vezane uz provođenje državne mature i natjecanja iz kemije. Članica je znanstvenog odbora XXIV. hrvatskog skupa kemičara i kemijskih inženjera, Zagreb, 2015. Članica je Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju i Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

  1. Ž. Car, V. Petrović Peroković,* R. Ribić, M. Seničar, S. Tomić: Mannosylated N-Aryl Substituted 3-Hydroxypyridine-4-ones: Synthesis and Hemagglutination Inhibitory Properties, Chem. Biol. Drug Des. 84 (2014) 393-401.

  2. V. Petrović Peroković,* A. Gojmerac-Ivšić, Ž. Car, S. Tomić, Synthesis of 3-hydroxy-1-(p-methoxyphenyl)-2-methylpyridine-4-one and spectrophotometric extraction studies on its compexation of vanadium(V), Croat. Chem. Acta 87 (2014) 103-109.

  3. Ž. Car, I. Kodrin, J. Požar, R. Ribić, D. Kovačević, V. Petrović Peroković*: Experimental and computational study of the complexation of adamantyl glycosides with β-cyclodextrin, Tetraheron 69 (2013) 8051-8063.

  4. R. Kobetić, V. Petrović Peroković, V. Ključarić, D. E. Sunko, Selective reduction of cyclohexanones with NaBH4 in β-CD, PEG-400 and micelles, Supramol. Chem. 40 (2007) 1-9.

  5. V. Petrović, Ž. Car, B. Prugovečki, S. Tomić, D. Matković-Čalogović, Synthesis of acylated methyl 2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-mannopyranosides, J. Carbohydr. Chem. 25 (2006) 685-695.

 

Izabrani projekti

Suradnica na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske:

Sinteze i enzimske transformacije biološki aktivnih spojeva (S. Tomić-Pisarović, 2007.-2013.).

Enzimske transformacije saharida i kinuklidina (S. Tomić-Pisarović, 2002.-2006.).

Suradnica na projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Plive d.d Sinteza policikličkih derivata kao potencijalnih inhibitora TNF-a ( S. Tomić-Pisarović, 1999.-2002.)

Voditeljica poticajnog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske za mlade istraživače Sinteze konjugata aminokiselina i šećera (1997.-1998.)