Izbornik
 
O djelatniku
 
izv. prof. dr. sc. Snežana Miljanić
Zvanje:izvanredni profesor
Lokacija: 327
Telefon:+385 1 4606 202
Telefon kućni:6202
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za analitičku kemiju

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Snežana Miljanić je diplomirala (1997.), magistrirala (2001.) i doktorirala (2004.) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1997. godine zaposlena je u Zavodu za analitičku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje sudjeluje u nastavi i znanstvenom radu. U zvanje docenta izabrana je 2008. godine, a u zvanje izvanrednog profesora 2014. godine.

Znanstveno se usavršavala u okviru istraživačke stipendije DAAD (3 mjeseca 2002.) u Institut für Analytische Chemie, Technische Universität Dresden (Dresden, Njemačka), kraćih znanstvenih boravaka (2005., 2009.) u Institute of Structural Chemistry, Chemical Research Centre of the Hungarian Academy of Sciences (Budimpešta, Mađarska) te postdoktorske stipendije Marie Curie (12 mjeseci 2006./2007.) u Laboratoire Inter-Universitaire des Systèmes Atmosphériques, Université Paris 12 (Pariz, Francuska).

Područje njenog znanstvenog istraživanja su infracrvena i Ramanova spektroskopija koje primjenjuje pri strukturnoj analizi molekula i istraživanju međumolekulskih interakcija i ravnoteža u čvrstom stanju i otopini. Poseban interes posvećuje razvoju i primjeni spektroskopske tehnike površinski pojačanog Ramanovog raspršenja, u svrhu strukturne analize nukleinskih kiselina i istraživanja interakcija malih organskih molekula s nukleinskim kiselinama.

Vodila je znanstveno-istraživački projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske te bila glavni koordinator i voditelj međunarodnog znanstvenog projekta u okviru FP6 programa SEE-ERA.NET. Kao istraživač sudjelovala je u brojnim znanstvenim projektima.

Objavila je 44 izvorna znanstvena rada koja obuhvaćaju 37 radova u časopisima indeksiranima u bazi Current Contents (CC), 5 radova u časopisima indeksiranima u ostalim bazama te 2 rada u zbornicima skupova. Objavila je također jedan pregledni rad te poglavlje u znanstvenoj knjizi. Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima s 34 priopćenja čiji su sažeci objavljeni u zbornicima skupova.

Aktivno sudjeluje u nastavi kao nositelj temeljnog kolegija iz analitičke kemije na Preddiplomskom studiju kemije, četiri kolegija na Diplomskom studiju kemije te kolegija na Doktorskom studiju kemije. Bila je mentor 6 završnih radova, 16 diplomskih radova i 3 doktorske disertacije.

Od 2015. do 2018. godine bila je zamjenica pročelnika Kemijskog odsjeka, ECTS koordinatorica te voditeljica Povjerenstva za nastavu Kemijskog odsjeka.

Od 1997. godine članica je Hrvatskog kemijskog društva (HKD), u kojem je od 2015. godine pročelnica Sekcije za analitičku kemiju i spektroskopiju. Od 2015. godine je delegat HKD-a u Sekciji za analitičku kemiju Europskog kemijskog društva (EuChemS).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije:

1. S. Miljanić, M. Ratkaj, M. Matković, I. Piantanida, P. Gratteri, C. Bazzicalupi, Assessment of human telomeric G-quadruplex structures using surface-enhanced Raman spectroscopy, Anal. Bioanal. Chem. 409 (2017) 2285-2295.

2. S. Miljanić, A. Dijanošić, I. Matić, Adsorption mechanisms of RNA mononucleotides on silver nanoparticles, Spectrochim. Acta A 137 (2015) 1357-1362.

3. S. Miljanić, A. Dijanošić, K. Landeka, M. Radić Stojković, I. Piantanida, Binding of a phenanthridine-biguanide derivative with DNA/RNA polynucleotides studied by surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS), Appl. Spectrosc. 66 (2012) 82-89.

4. S. Miljanić, A. Dijanošić, I. Piantanida, Z. Meić, M. Teresa Albelda, A. Sornosa-Ten, E. García-Espana, Surface-enhanced Raman study of the interactions between tripodal cationic polyamines and polynucleotides, Analyst 136 (2011) 3185-3193.

5. S. Miljanić, L. Frkanec, Z. Meić, M. Žinić, Photoinduced gelation by stilbene oxalyl amide compounds, Langmuir 21 (2005) 2754-2760. 

Izabrani projekti

Voditelj projekata:

Spektroskopska analiza nezasićenih sustava i spojeva metala, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, 2008.-2013.

Understanding Ionic Liquids as Novel Solvent in Green Chemistry, suvoditelji: prof. V. Chiş (Faculty of Physics, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunjska) i prof. B. Lendl (Institute of Chemical Technology and Analytics, Vienna University of Technology, Beč, Austrija), FP6 SEE-ERA.NET, 2007.-2008.

Suradnik na projektima:

Aromatski hidrazoni: sinteza, strukturna analiza, biološka aktivnost i analitička primjena, Hrvatska zaklada za znanost, 2016.-2019.

Spektroskopska analiza nezasićenih sustava i spojeva metala, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, 2007.-2008.

Quantitative Spectroscopy for Atmospheric and Astrophysical Research, FP6 EU RTN, 2005.-2009.

Vibrational Spectra and DFT Calculations of Conjugated Molecules, National Office for Research and Technology of the Republic of Hungary and Croatian Academy of Sciences and Arts, 2005.-2009.

Analitički sustavi – Razvoj pristupa i metoda, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, 2002.-2006.

Razvoj novih analitičkih metoda, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 1997.-2001.

Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu