Izbornik
 
O djelatniku
 
prof. dr. sc. Vladislav Tomišić
Zvanje:redoviti profesor u trajnom zvanju
Lokacija: 211
Telefon:+385 1 4606 136
Telefon kućni:6136
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za fizikalnu kemiju

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni poslijediplomski doktorski

Životopis

Rođen 14. rujna 1965. u Vinežu, Labin. Završivši osnovnu i srednju školu (Rijeka, 1984.), upisao je studij kemije (inženjerski smjer) na Prirodoslovno-mate-matičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1986.). Diplomirao je 1991. u Fizičko-kemijskom zavodu Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta pod vodstvom prof. dr. sc. Vladimira Simeona. Iste je godine upisao poslijediplomski studij kemije (PMF, Zagreb), koji je završio 1997. obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Određivanje specijacije vodenih otopina jakih elektrolita faktorskom analizom elektronskih i ramanskih spektara (voditelj: prof. dr. sc. Vladimir Simeon).

            Od 1991. g. zaposlen je u Fizičko-kemijskom zavodu PMF, najprije kao istraživač-pri­prav­nik (1991.-1995.), zatim kao asistent (1995.-2000.), viši asistent (2000.-2003.) te docent (2003.-2008.). Godine 2008. izabran je u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik i znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, 2012. u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, a od 2013. je redoviti profesor. Bio je predstojnik Zavoda za fizikalnu kemiju Kemijskog odsjeka PMF od 2011. do 2015. Od 2015. je pročelnik Kemijskog odsjeka PMF.

            U razdoblju od 1990. do danas V. Tomišić je u više navrata boravio u inozemnim institucijama: Laboratoire de Physico-Chimie Bioinorganique, CNRS, Université Louis Pasteur, Strasbourg, Francuska (ukupno 15 mjeseci), Institut für Organische Chemie  Universität Würzburg, Njemačka (3 mjeseca), Institut für Angewandte Physikalische Chemie, Forschungs­zentrum Jülich, Njemačka (više opetovanih boravaka u trajanju od po nekoliko tjedana).

            Glavna područja znanstvenog rada V. Tomišića su kemija otopina, supramolekularna kemija, kemometrika te fizikalna bioanorganska kemija. Njegovi znanstveni rezultati objavljeni su u 56 radova u znanstvenim časopisima iz selekcije Current Contents te u 1 radu u časopisu s međunarodnom recenzijom. Objavio je i 1 stručni rad. O svojim je rezultatima izvješćivao i na znanstvenim skupovima i institucijama (ukupno 85 priopćenja). Njegovi su radovi citirani više od 800 puta.

            Što se nastavnog djelovanja tiče, V. Tomišić bio je ili je još uvijek nositelj 10 dodiplomskih kolegija te 2 poslijediplomska kolegija. Vodio je 9 završnih i 16 diplomskih radova. Mentor je 4 obranjene doktorske disertacije te još 3 čija je izrada u tijeku. Suautor je skripta za kolegij Osnove fizikalne kemije. Također, surađuje s prof. Vl. Simeonom u pisanju udžbenika Kemijska termodinamika.

           Dobitnik je Nagrade Studentskog zbora PMF-a “Brdo 2012.” za najboljeg predavača na Kemijskom odsjeku te Nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za područje prirodnih znanosti i matematike za 2014. godinu.

            Član je Hrvatskoga kemijskog društva od 1991., a bio je tajnik od 2004. do 2006. Od 2012. do 2015. bio je nacionalni predstavnik te je od 2016. pridruženi član Physical and Biophysical Chemistry Division (International Union of Pure and Applied Chemistry). Član je redakcije časopisa Croatica Chemica Acta od 2005., a od 2011. područni urednik. Bio je član Vijeća Prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu (mandatno razdoblje 2009.–2013.). Član je Studijskog vijeća Doktorskog studija kemije Kemijskog odsjeka PMF od 2011., a u razdoblju 2013.–2016. bio je voditelj tog studija.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

1. N. Bregović, N. Cindro, B. Bertoša, D. Barišić, L. Frkanec, K. Užarević, V. Tomišić,  Dehydroacetic Acid Derivatives Bearing Amide or Urea Moieties as Effective Anion ReceptorsChem. Eur. J. (2017), DOI:10.1002/chem.201701677.

2. M. Tranfić Bakić, D. Jadreško, T. Hrenar, G. Horvat, J. Požar, N. Galić, V. Sokol, R. Tomaš, S. Alihodžić, M. Žinić, L. Frkanec, V. Tomišić, Fluorescent phenanthridine-based calix[4]arene derivatives: synthesis and thermodynamic and computational studies of their complexation with alkali-metal cationsRSC Advances 5 (2015) 23900-23914.

3. I. Sviben, N. Galić, V. Tomišić, L. Frkanec, Extraction and complexation of alkali and alkaline earth metal cations by lower-rim calix[4]arene diethylene glycol amide derivativeNew J. Chem. 39 (2015) 6099-6107.

4. N. Bregović, N. Cindro, L. Frkanec, K. Užarević, V. Tomišić, Thermodynamic study of dihydrogen phosphate dimerization and complexation with novel urea- and thiourea-based receptors,  Chem. Eur. J. 20 (2014) 15863–15871.

5. G. Horvat, V. Stilinović, B. Kaitner, L. Frkanec, V. Tomišić, The Effect of Specific Solvent-Solute Interactions on Complexation of Alkali-Metal Cations by a Lower-Rim Calix[4]arene Amide DerivativeInorg. Chem. 52 (2013) 12702–12712.

6. K. Užarević, I. Halasz, I. Đilović, N. Bregović, M. Rubčić, D. Matković-Čalogović, Dubravka; V. Tomišić, Dynamic Molecular Recognition in Solid State for Separating Mixtures of Isomeric Dicarboxylic AcidsAngew. Chem. Int. Ed.  52 (2013) 5504–5508.

7. G. Horvat, V. Stilinović, T. Hrenar, B. Kaitner, L. Frkanec, V. Tomišić, An Integrated Approach (Thermodynamic, Structural and Computational) to the Study of Complexation of Alkali Metal Cations by a Lower-Rim Calix[4]arene Amide Derivative in AcetonitrileInorg. Chem. 51 (2012) 6264-6278.

8. M. Rubčić, K. Užarević, I. Halasz, N. Bregović, M. Mališ, I.Đilović, Z. Kokan, R. Stein, R. E. Dinnebier, V. Tomišić, Desmotropy, Polymorphism, and Solid-State Proton Transfer: Four Solid Forms of an Aromatic o-Hydroxy Schiff Base, Chem. Eur. J. 18 (2012) 5620-5631. 

9. P. Vukosav, M. Mlakar, V. Tomišić, Revision of iron(III)-citrate speciation in aqueous solutionAnal. Chim. Acta. 745 (2012) 85–91. 

10. V. Tomišić, S. Blanc, M. Elhabiri, D. Expert, A.-M. Albrecht-Gary, Iron(III) Uptake and Release by Chrysobactin, a Siderophore of the Phytophatogenic Bacterium Erwinia chrysanthemiInorg. Chem. 47 (2008) 9419-9430.

Izabrani projekti

2015.­– voditelj projekta Hrvatske zaklade za znanost Razvoj supramolekulskih receptora kationa i aniona

2007.–2013. – voditelj projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske Elektroliti i koordinacijske reakcije u otopini

od 2014.­– koordinator istraživačkog tima na projektu financiranom sredstvima Europske unije Razvoj nove metodologije za kontrolu procesa priprave lijekova (nositelj prof. dr. sc. Predrag Novak)

2002.–2006. – suradnik projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske Koloidi, međupovršine i elektroliti (nositelj prof. dr. sc. Nikola Kallay)

1996.–2002. – suradnik projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske Ravnoteže i kinetika u koloidnim i elektrolitnim sustavima (nositelj prof. dr. sc. Nikola Kallay)

1991.–1996. – suradnik na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske Fizička kemija koloida, međupovršina i elektrolita (nositelj prof. dr. sc. Nikola Kallay)

Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu