Izbornik
 
O djelatniku
 
doc. dr. sc. Đani Škalamera
Zvanje:docent
Lokacija: 317
Konzultacije:

po dogovoru

Telefon:+385 1 4606 415
Telefon kućni:6415
E-mail: E-mail
Zavod/služba : Zavod za organsku kemiju

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Đani Škalamera rođen je u Rijeci 1986. godine. Diplomirao je kemiju 2010. na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2015. obranio doktorsku disertaciju pod nazivom Sinteza, mehanizmi fotokemijskih reakcija nastajanja i biološka aktivnost benzenskih, naftalenskih i antracenskih kinon-metida (mentor: dr. sc. Nikola Basarić, zn. savj.).

Od 07.2010.-06.2017. zaposlen je na Institutu Ruđer Bošković, a od 07.2017. kao docent na Zavodu za organsku kemiju Kemijskog odsjeka PMF-a.

Znanstveni interes i problematika kojom se bavi uključuju sintetsku organsku kemiju, fizikalno-organsku kemiju, fotokemiju i supramolekulsku kemiju.

Autor je 11 znanstvenih publikacija, od čega ih 9 citira baza Current contets. Sudjelovao je na 13 znanstvenih skupova i 3 radionice (ukupno 10 posterskih priopćenja i 5 predavanja).

Sudjeluje u nastavi iz organske kemije (od 2012.).

Član je Hrvatskog kemijskog društva od 2009.

Sudjeluje u popularizaciji znanosti kroz Otvorene dane Kemijskog odsjeka PMF-a (2010.) i Otvorene dane Instituta Ruđer Bošković (2013., 2015., 2016. i 2017.)

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije
  1. Đ. Škalamera, V. Blažek Bregović, I. Antol, C. Bohne, N. Basarić, Hydroxymethylaniline photocages for carboxylic acids and alcohols, J. Org. Chem. 82 (2017) 12554-12568.
  2. L. Uzelac, Đ. Škalamera, K. Mlinarić-Majerski, N. Basarić, M. Kralj, Selective photocytotoxicity of anthrols on cancer stem-like cells: The effect of quinone methides or reactive oxygen species, Eur. J. Med. Chem. 137 (2017) 558-574.
  3. Đ. Škalamera, E. Sanders, R. Vianello, A. Maršavelski, A. Pevec, I. Turel, S. I. Kirin, Synthesis and characterization of ML and ML2 metal complexes with amino acid substituted bis(2-picolyl)amine ligands, Dalton Trans. 45 (2016) 2845-2858.
  4. Đ. Škalamera, C. Bohne, S. Landgraf, N. Basarić, Photodeamination Reaction Mechanism in Aminomethyl p-Cresol Derivatives: Different Reactivity of Amines and Ammonium Salts, J. Org. Chem. 80 (2015) 10817-10828.
  5. L. Cao, Đ. Škalamera, P. Y. Zavalij, P. Lhotak, K. Mlinarić-Majerski, R. Glaser, L. Isaacs, Influence of Hydrophobic Residue on the Binding of CB[7] Toward Diammonium ions of Common Ammonium•••Ammonium Distance, Org. Biomol. Chem. 13 (2015) 6249-6254.
Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko kemijsko društvo (od 2009.)

Izabrani projekti

Voditelj projekta:

2016.-2017. "Sinteza i fotokemija anilinskih derivata u svrhu razvoja novih fotouklonjivih zaštitnih skupina", Zaklada HAZU

 

Suradnik na projektima:

2017. - "Sinteza, strukturna analiza i biološka evaluacija peptidomimetika i glikokonjugata", Hrvatska zaklada za znanost, voditelj projekta: dr. sc. S. Tomić-Pisarović, red. prof.

2015.  - "Supramolekulska kontrola fotokemijskih reakcija eliminacije, SupraPhotoE", Hrvatska zaklada za znanost, voditelj projekta: dr. sc. Nikola Basarić (IRB)

2015. suradnik-konzultant na komercijalnom projektu „The synthesis of carboxyphenyl derivative dimers of SEM and AHD“, Tecna S.r.I Area Science Park Trst, Italija, voditelj projekta na IRB-u: dr. sc. Tatjana Šumanovac Ramljak

2011. - 2013. „Fotokemija policikličkih molekula: od istraživanja mehanizma reakcije do novih lijekova i medicinskih primjena.“, Hrvatska zaklada za znanost, voditelj projekta: dr. sc. Nikola Basarić

2010. - 2011. "Organometalni i anorganski biokonjugati kao potencijalni enantioselektivni katalizatori", UKF projekt, voditelj projekta: dr. sc. Srećko Kirin

Povijest zaposlenja
  • 2017. - docent, Zavod za organsku kemiju, Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • 2012.-2017. znanstveni novak, Laboratorij za sintetsku organsku kemiju,Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković
  • 2011.-2012. stručni suradnik, Laboratorij za sintetsku organsku kemiju,Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković
  • 2011. sintetičar, Chirallica d.o.o.
  • 2010.-2011. stručni suradnik, Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva, Zavod za kemiju materijala, Institut Ruđer Bošković
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu