O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Đani Škalamera

Zvanje: izvanredni profesor
Lokacija: 314
Telefon:+385 1 4606 415
Telefon kućni:6415
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za organsku kemiju
Na zavodu od:2017.

Nastava

prijediplomski

diplomski

integrirani prijediplomski i diplomski

doktorski

Konzultacije

po dogovoru

Životopis

Obrazovanje: Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu: Diplomski rad (2010, organska kemija); Doktorat (2015, organska kemija).

Prijašnja zaposlenja: Laboratorij za sintetsku organsku kemiju, Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković (2011.-2017.); Chirallica d.o.o. (2011.); Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kemiju kompleksnih spojeva; Zavod za kemiju materijala, Institut Ruđer Bošković (2010-2011).

Boravak u stranim znanstveno-istraživačkim ustanovama: postdoc (2018-2019) at The University of Alabama at Birmingham (UAB), Birmingham, SAD grupa prof. Pengfei Wanga

Znanstveni interesi: sintetska organska kemija, medicinska kemija, fizikalno-organska kemija, fotokemija

Znanstveni doprinos: Autor 19 radova u časopisima koje citira baza Current Contents i 2 rada u ostalim časopisima. Sudjelovao je na 24 znanstvena skupa (ukupno 14 posterskih priopćenja i 7 predavanja).

 

Nagrade i priznanja:

2019.               dobitnik nagrade Društva sveučilištnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za znanstveni rad objavljen tijekom 2018. godine

2015.               dobitnik nagrade ravnatelja Instituta Ruđer Bošković za najbolji znanstveni rad objavljen tijekom 2014. godine

2014.               dobitnik stipendije Zaklade Adris

2010.               nagrada Fakultetskog vijeća Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izvrstan uspjeh u studiju

2010.               dodijeljena medalja Kemijskog odsjeka za izvrstan uspjeh u studiju, Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

Sudjelovanje u nastavi: od 2012. kao vanjski suradnik, od 2017. kao docent

Popularizacija znanosti: Otvoreni dan Kemijskog odsjeka PMF-a (2010., 2018.)
Otvoreni dan Instituta Ruđer Bošković (2013., 2015., 2016. i 2017.)

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

6.    P. Wang, Đ. Škalamera, X. Sui, P. Zhang, S. M. Michalek, Synthesis and Evaluation of QS-17/18-Based Immunostimulant Vaccine Adjuvants, J. Med. Chem. 62 (2019) 1669-1676.

5.     P. Wang, Đ. Škalamera, X. Sui, P. Zhang, S. M. Michalek, Synthesis and Evaluation of QS-7-Based Vaccine Adjuvants, ACS Infect. Dis. 5 (2019) 974-981.

4.    Đ. Škalamera, I. Antol, K. Mlinarić-Majerski, H. Vančik, D. L. Phillips, J. Ma, N. Basarić, Ultrafast Adiabatic Photodehydration of o-hydroxymethylphenol and Formation of Quinone Methide, Chem. Eur. J. 24 (2018) 9426-9435.

3.    Đ. Škalamera, V. Blažek Bregović, I. Antol, C. Bohne, N. Basarić, Hydroxymethylaniline photocages for carboxylic acids and alcohols, J. Org. Chem. 82 (2017) 12554-12568.

2.    Đ. Škalamera, K. Mlinarić-Majerski, I. Martin Kleiner, M. Kralj, J. Oake, P. Wan, C. Bohne, N. Basarić, Photochemical formation of anthracene quinone methide derivatives, J. Org. Chem. 82 (2017) 6006-6021.

1.    L. Cao, Đ. Škalamera, P. Y. Zavalij, P. Lhotak, K. Mlinarić-Majerski, R. Glaser, L. Isaacs, Influence of Hydrophobic Residue on the Binding of CB[7] Toward Diammonium ions of Common Ammonium•••Ammonium Distance, Org. Biomol. Chem. 13 (2015) 6249-6254.

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko kemijsko društvo (od 2009.)

Izabrani projekti

Voditelj projekta:

2016.-2017. "Sinteza i fotokemija anilinskih derivata u svrhu razvoja novih fotouklonjivih zaštitnih skupina", Zaklada HAZU

 

Suradnik na projektima:

2018. – 2019. "Development of Structurally Defined QS-17/18-Based Vacinne Adjuvants” i “Development of Structurally Defined Synthetic Vaccine Adjuvants”, National Institute of Health (NIH), SAD, voditelj projekata: prof. dr. Pengfei Wang, University of Alabama at Birmingham

2017. - 2019. "Sinteza, strukturna analiza i biološka evaluacija peptidomimetika i glikokonjugata", Hrvatska zaklada za znanost, voditelj projekta: dr. sc. S. Tomić-Pisarović, red. prof.

2015.  - 2019. "Supramolekulska kontrola fotokemijskih reakcija eliminacije, SupraPhotoE", Hrvatska zaklada za znanost, voditelj projekta: dr. sc. Nikola Basarić (IRB)

2015. suradnik-konzultant na komercijalnom projektu „The synthesis of carboxyphenyl derivative dimers of SEM and AHD“, Tecna S.r.I Area Science Park Trst, Italija, voditelj projekta na IRB-u: dr. sc. Tatjana Šumanovac Ramljak

2011. - 2013. „Fotokemija policikličkih molekula: od istraživanja mehanizma reakcije do novih lijekova i medicinskih primjena.“, Hrvatska zaklada za znanost, voditelj projekta: dr. sc. Nikola Basarić

2010. - 2011. "Organometalni i anorganski biokonjugati kao potencijalni enantioselektivni katalizatori", UKF projekt, voditelj projekta: dr. sc. Srećko Kirin

Povijest zaposlenja

  • 2017. - docent, Zavod za organsku kemiju, Kemijski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • 2018-2019 - poslijedoktorsko usavršavanje, The University of Alabama at Birmingham (UAB)
  • 2012.-2017. znanstveni novak, Laboratorij za sintetsku organsku kemiju,Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković
  • 2011.-2012. stručni suradnik, Laboratorij za sintetsku organsku kemiju,Zavod za organsku kemiju i biokemiju, Institut Ruđer Bošković
  • 2011. sintetičar, Chirallica d.o.o.
  • 2010.-2011. stručni suradnik, Laboratorij za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva, Zavod za kemiju materijala, Institut Ruđer Bošković