Osnove kemije prirodnih organskih spojeva

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove kemije prirodnih organskih spojeva

Šifra: 213530
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Đani Škalamera
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Đani Škalamera - Vježbe u praktikumu

izv. prof. dr. sc. Đani Škalamera - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Ugljikohidrati. Strukturni tipovi. Monosaharidi. Kemija monosaharida. Glikozidi. Oligosaharidi i polisaharidi. Određivanje strukture i sinteza oligosaharida. Strukturne karakteristike i biološka svojstva (glikogen, škrob, celuloza, hitin).
2. Nukleozidi, nukleotidi i polinukleotidi - konformacija, sinteza i biosinteza. Oligo- i polinukleotidi. Sinteza i biosinteza oligo- i polinukleotida.
3. Aminokiseline i proteini; Kiselo-bazna svojstva i stereokemija aminokiselina. Sinteze i biosinteze aminokiselina. Resolucija racemične smjese aminokiselina. Enantioselektivne sinteze aminokiselina. Peptidi i proteini. Sinteza peptida na krutoj fazi. Zaštitne skupine u peptidnoj kemiji. Neki specifični linearni i ciklički peptidi i proteini.
4. Terpenoidi. Općeniti putovi biogeneze. Struktura i stereokemija terpenoida. Monoterpenoidi. Seskviterpenoidi. Diterpenoidi. Triterpenoidi. Tetraterpenoidi. Poliizoprenoidi. Steroidi. Kolesterol. Žučne kiseline. Spolni hormoni. Saponini. Vitamin D. Fitosteroli. Kemijske sinteze i transformacije.
5. Lipidi. Struktura i svojstva masnih kiselina. Biosinteza i kemijske sinteze. Prostaglandini. Tromboksani i leukotrieni.
6. Polifenoli. Strukturni tipovi. Rasprostranjenost u prirodi. Izolacija i određivanje strukture. Biosinteza. Laboratorijska sinteza.
7. Alkaloidi. Strukturne karakteristike. Rasprostanjenost u prirodi. Izolacija i određivanje strukture. Biosinteza. Laboratorijska sinteza alkaloida.

ISHODI UČENJA:
- znati prepoznati različite klase prirodnih organskih spojeva i objasniti njihova fizikalna i kemijska svojstva;
- usporediti strukturu prirodnih spojeva i njihovu kemijsku reaktivnost;
- protumačiti važne procese biosinteza biološki aktivnih sekundarnih metabolita;
- primijeniti temeljna znanja organske kemije u sintezi prirodnih organskih spojeva;
- objasniti najvažnije mehanizme reakcija prilikom sinteze i biosinteze organskih spojeva;
- prezentirati znanstvene sadržaje pismeno i usmeno
- poznavati osnovne laboratorijske tehnike izolacije, pročišćavanja i karakterizacije prirodnih spojeva
Literatura:
  1. J. Clayden, N. Greeves, S.Warren, P. Wothers: Organic Chemistry
  2. P. M. Dewick: Medicinal Natural Products. A Biosynthetic Approach
  3. S. Berger, D. Sicker: Classics in Spectroscopy. Isolation and Structure Elucidation of Natural Products
  4. S. H. Pine: Organska kemija
  5. J. Mann, R.S. Davidson, J.B. Hobbs, D.V. Banthorpe, J.B. Harborne: Natural Products, Their Chemistry and Biological Significance
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Organska kemija
4. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Molekularna biologija
Termini konzultacija:

Obavijesti