Izbornik predmeta
 
Glavni izbornik
 
Kemija prirodnih organskih spojeva
 
Šifra: 51069
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Đani Škalamera - Predavanja
Izvođači: Đani Škalamera - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje strukture i bioloških aktivnosti prirodnih spojeva, te njihove sinteze i biosinteze

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
3. STVARANJE PROSUDBI
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. opisati strukturu prirodnih organskih spojeva i objasniti njihova fizikalna i kemijska svojstva;
2. usporediti strukturu prirodnih spojeva i njihovu kemijsku reaktivnost;
3. protumačiti važne procese biosinteza biološki aktivnih sekundarnih metabolita;
4. primijeniti temeljna znanja organske kemije u sintezi prirodnih organskih spojeva;
5. objasniti najvažnije mehanizme reakcija prilikom sinteze i biosinteze organskih spojeva;
6. prezentirati znanstvene sadržaje pismeno i usmeno.

SADRŽAJ PREDMETA:

* Ugljikohidrati.
* Strukturni tipovi, nomenklatura te stereokemija monosaharida.
* Izvori i funkcije.
* Kemija monosaharida.
* Reakcije hidroksilnih skupina.
* Reakcije na anomernom centru.
* Glikozidi.
* Nastajanje i hidroliza glikozida.
* Povećanje i skraćivanje monosaharidnog lanca.
* Oligosaharidi i polisaharidi.
* Određivanje strukture i sinteza oligosaharida.
* Strukturne karakteristike i biološka svojstva (glikogen, škrob, celuloza, hitin).
* Nukleozidi, nukleotidi i polinukleotidi.
* Konformacija, sinteza i biosinteza nukleozida.
* Nukleotidi.
* Sinteza i biosinteza nukleotida.
* Oligo- i polinukleotidi.
* Sinteza i biosinteza oligo- i polinukleotida.
* Aminokiseline i proteini; Kiselobazna svojstva i stereokemija aminokiselina.
* Reakcije aminokiselina in vivo i in vitro.
* Sinteze aminokiselina.
* Resolucija racemične smjese aminokiselina.
* Enantioselektivne sinteze aminokiseline.
* Peptidi i proteini.
* Sinteze peptida i proteina.
* N-zaštitne skupine.
* C-zaštitne skupine.
* Aktiviranje i spajanje-sinteza peptida na krutoj fazi.
* Neki specifični linearni i ciklički peptidi i proteini.
* Terpenoidi.
* Općeniti putovi biogeneze.
* Određivanje strukture terpenoida.
* Monoterpenoidi.
* Seskviterpenoidi.
* Diterpenoidi.
* Triterpenoidi.
* Tetraterpenoidi.
* Poliizoprenoidi.
* Steroidi.
* Kolesterol.
* Žučne kiseline.
* Spolni hormoni.
* Saponini.
* Vitamin D.
* Fitosteroli.
* Stereokemija, biosinteza, kemijske sinteze i transformacije.
* Lipidi. Struktura masnih kiselina.
* Biosinteza. Kemijske sinteze.
* Prostaglandini. Strukture, biosinteza i sinteze.
* Tromboksani i leukotrieni. Polifenoli. Strukturni tipovi. Dolaženje u prirodi. Izolacija i određivanje strukture. Biosinteza. Laboratorijska sinteza. Alkaloidi. Strukturne karakteristike. Dolaženje u prirodi. Izolacija i određivanje strukture. Biosinteza. Alkaloidi iz ornitina i lizina. Alkaloidi iz fenilalanina i tirozina. Alakaloidi iz triptofana. Sinteze alkaloida.

OBVEZE STUDENATA:

Prisutnost na seminarima

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

kolokviji/pismeno/usmeno
Literatura:
  1. J. Clayden, N. Greeves, S.Warren, P. Wothers, Organic Chemistry, 2. izdanje, Oxford University Press, 2012.
    P. M. Dewick, Medicinal Natural Products. A Biosynthetic Approach. 3. izdanje, Chichester, John Wiley & Sons, 2009.
  2. S. H. Pine: Organska kemija, Školska knjiga 1994.
    J. Mann, R.S. Davidson, J.B. Hobbs, D.V. Banthorpe, J.B. Harborne: Natural Products, Their Chemistry and Biological Significance, Longman, 1996.
7. semestar Ne predaje se
Izborni - kemija 3 - Redovni studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički

8. semestar
Izborni - kemija 3 - Redovni studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
 
Nema vijesti!
Repozitorij
 
Forum
 

>> / Sve diskusijske grupe / Online nastava iz OKPOS

Br. poruka:    Prikaz: (1 - 25)  Ukupno: 25

Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | autoru

Napomena:
* - oznaka za nove poruke

Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Anketa
 
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu