Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metode znanstveno-istraživačkog rada i znanstvene komunikacije

Šifra: 184328
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dominik Cinčić
izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović
izv. prof. dr. sc. Nikola Bregović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nikola Bregović - Seminar
prof. dr. sc. Dominik Cinčić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sadržaj predmeta:
1. Znanstveno-istraživački rad. Znanstvena metoda. Problem, istraživanje problema, hipoteza, izučavanje hipoteze, zaključak. Pojam komuniciranja i oblici znanstvene komunikacije. Usmena i pisana komunikacija na materinskom i stranom jeziku. Opće osnove hrvatske kemijske nomenklature.
2. Znanstvene informacije i izvori znanstvenih informacija, komunikacijski mediji u znanosti, časopisi iz područja kemije. Zastupljenost časopisa, faktor odjeka/čimbenik utjecaja.
3. Sustavi za pretraživanje znanstvenih infomacija, bibliografske baze podataka, multidisciplinarne baze podataka, baze patenata. Pretraživanje interneta i znanstveni pretraživači.
4. Vrednovanje i praćenje znanstvenih informacija, citatne baze podataka, citiranje ili navođenje literature.
5. Oblici prezentacije znanstvenih rezultata (ocjenske radnje, znastveni radovi, priopćenja na konferencijama, znanstveni i stručni izvještaji).
6. Znanstveno istraživanje. Planiranje i pisanje znanstvenog rada. Forma znanstvenog rada (vrsta i struktra rada, etička i znanstvena načela, autorska prava). Postupak objavljivanja rada u časopisu i komuniciranje putem elektroničke pošte.
7. Oblici vizualne prezentacije (slika, poster, grafički sažetak, slika naslovnice časopisa).
8. Planiranje znanstvenog priopćenja na konferenciji. Vještine izrade sažetka, postera i kratke prezentacije.
9. Planiranje i priprema predavanja. Govorničko umijeće i vještine javnog nastupa. Znanstveni govor i vještina izrade prezentacije.
10. Planiranje i pisanje prijedloga znanstvenog istraživanja.
11. Pisanje životopisa, pisma preporuke te formalno komuniciranje putem elektroničke pošte.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika 2
Položen : Matematika 2
Položen : Opća kemija
Položen : Praktikum opće kemije 2
Položen : Računalni praktikum 2
5. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti