Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Računalni praktikum 2

Šifra: 38190
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branimir Bertoša - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Danijel Namjesnik - Vježbe u praktikumu
Karlo Sović, mag. chem. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Osnove programiranja: osnove korištenje programa Microsoft Visual Basic, snimanje naredbi, izrada i pokretanje programa. Osnove izrade web-stranica: osnovni principi izrade web-stranica. Osnove korištenje programa wiki: ideja korištenje wikija, sintaksa i osnovne naredbe, tehnička obrada teksta, ubacivanje formula, slika i tablica u tekst, osnovna pravila pisanja fizikalnih jedinica i veličina, obrada slika, korištenje referencija. Crtanje kemijskih struktura: pregled dostupnih programskih paketa, crtanje jednostavnih i kompliciranijih kemijskih struktura, ubacivanje kemijskih struktura u znanstveni tekst, ostali modeli prikaza kemijskih struktura.

ISHODI UČENJA:
- pokazati osnove korištenja programa Microsoft Visual Basic for Applications
- nacrtati jednostavnije i kompliciranije kemijske strukture
- vizualizirati modele molekula u različitim prikazima
Literatura:
  1. Materijali s predavanja.
  2. Lj. Miljaš, PC škola-Office XP, Pro-mil, Varaždin, 2002.
  3. W. H. Press, B. P. Flannery, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, Numerical Recipes in Pascal, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Računalni praktikum 1

Polaganje predmeta :
Položen : Računalni praktikum 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Na osnovu sudjelovanja u online nastavi i uspjeha na kolokvijima formirane su konačne ocjene iz Računalnog praktikuma 2.

Ocjene su vidljive na ovoj stranici, u kartici "Ocjenjivanje", nakon prijave AAI identitetom (svaki student vidi isključivo svoju ocjenu).

Sve ocjene će biti upisane u ISVU 14.7.2021.

Svi studenti koji nisu uspjeli prijaviti ispit (ili su prijavili raniji termin) bit će prijavljeni od strane nastavnika.

Ukoliko imate pitanja molimo javite se na danijel.namjesnik@chem.pmf.hr.

Autor: Danijel Namjesnik

Repozitorij