PMF Naslovnica


AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

24.
siječnja
24.
siječnja
24.
siječnja
15:00-17:00,
Zoom aplikacija
24.
siječnja
25.
siječnja
12:00-14:00,
Lecture room 109, Department of Mathematics, Bijenička cesta 30
25.
siječnja
12:00-14:00,
Predavaonica 109, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
26.
siječnja
26.
siječnja
12:00-13:00,
Zoom stream
27.
siječnja
12:00-14:00,
Kemijski odsjek, predavaona 225
27.
siječnja
12:15-14:15,
Zoom meeting
27.
siječnja
12:15-14:15,
Zoom aplikacija

Događaji na odsjecima

24.
siječnja
24.
siječnja
24.
siječnja
15:00-17:00,
Zoom aplikacija
24.
siječnja
25.
siječnja
12:00-14:00,
Lecture room 109, Department of Mathematics, Bijenička cesta 30
25.
siječnja
12:00-14:00,
Predavaonica 109, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
26.
siječnja
26.
siječnja
12:00-13:00,
Zoom stream
27.
siječnja
12:00-14:00,
Kemijski odsjek, predavaona 225
27.
siječnja
12:15-14:15,
Zoom meeting
27.
siječnja
12:15-14:15,
Zoom aplikacija

Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "ZVOMAT"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu