PMF Naslovnica


AZVO ISTRAŽIVANJE

Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača

Povelja i Kodeks

Charter and Code

Akcijski plan

Action Plan


Događaji

24.
rujna
OZANA ŠAŠKOR - obrana diplomskog rada
10:00-11:00,
Predavaonica 2
24.
rujna
10:00-12:00,
Zoom aplikacija
24.
rujna
10:00-12:00,
Zoom meeting
24.
rujna
IVAN MAJSTORIĆ - obrana diplomskog rada
10:00-11:00,
Predavaonica 2
24.
rujna
11:00-13:00,
Zoom aplikacija
24.
rujna
24.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
24.
rujna
VJERA BIUK - obrana diplomskog rada
11:00-12:00,
Predavaonica 2
24.
rujna
12:00-13:00,
Predavaonica 2
24.
rujna
MONIKA KUNA - obrana diplomskog rada
12:00-13:00,
Predavaonica 2
24.
rujna
12:30-13:30,
Kemijski odsjek, P1
24.
rujna
TONI MANDIĆ - obrana diplomskog rada
13:00-14:00,
Predavaonica 2
27.
rujna
16:00-18:00,
Lecture room 201, Department of Mathematics, Bijenicka cesta 30
27.
rujna
16:00-18:00,
Predavaonica 201, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
27.
rujna
28.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, dvorana 304
28.
rujna
Diplomski ispit: Doroteja Cindrić
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, P1
28.
rujna
11:30-12:30,
Kemijski odsjek, dvora P1
28.
rujna
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 023
29.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, P1
29.
rujna
11:30-12:30,
Kemijski odsjek, P1
29.
rujna
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, dvorana 304
30.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, dvorana 304
30.
rujna
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 023
30.
rujna
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, -030
30.
rujna
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
30.
rujna
13:30-15:30,
PMF, Dvorana A2
30.
rujna
15:00-16:30,
Predavaonica 121 Građevinskog fakulteta u Zagrebu, Kačićeva 26.
30.
rujna
15:00-16:30,
lecture room 121, Faculty of Civil Engineering , Kačićeva 26, Zagreb.
30.
rujna
15:00-16:00,
Kemijski odsjek, P1
30.
rujna
15:00-16:00,
online putem Zoom-a
30.
rujna
16:30-18:00,
Predavaonica 121 Građevinskog fakulteta u Zagrebu, Kačićeva 26.
30.
rujna
16:30-18:00,
lecture room 121, Faculty of Civil Engineering , Kačićeva 26, Zagreb.
01.
listopada
13:00-14:00,
PMF, Dvorana P1

Događaji na odsjecima

24.
rujna
OZANA ŠAŠKOR - obrana diplomskog rada
10:00-11:00,
Predavaonica 2
24.
rujna
10:00-12:00,
Zoom aplikacija
24.
rujna
10:00-12:00,
Zoom meeting
24.
rujna
IVAN MAJSTORIĆ - obrana diplomskog rada
10:00-11:00,
Predavaonica 2
24.
rujna
11:00-13:00,
Zoom aplikacija
24.
rujna
24.
rujna
11:00-12:00,
Kemijski odsjek, 304/III
24.
rujna
VJERA BIUK - obrana diplomskog rada
11:00-12:00,
Predavaonica 2
24.
rujna
12:00-13:00,
Predavaonica 2
24.
rujna
MONIKA KUNA - obrana diplomskog rada
12:00-13:00,
Predavaonica 2
24.
rujna
12:30-13:30,
Kemijski odsjek, P1
24.
rujna
TONI MANDIĆ - obrana diplomskog rada
13:00-14:00,
Predavaonica 2
27.
rujna
16:00-18:00,
Lecture room 201, Department of Mathematics, Bijenicka cesta 30
27.
rujna
16:00-18:00,
Predavaonica 201, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
27.
rujna
28.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, dvorana 304
28.
rujna
Diplomski ispit: Doroteja Cindrić
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, P1
28.
rujna
11:30-12:30,
Kemijski odsjek, dvora P1
28.
rujna
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, 023
29.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, P1
29.
rujna
11:30-12:30,
Kemijski odsjek, P1
29.
rujna
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, dvorana 304
30.
rujna
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, dvorana 304
30.
rujna
12:00-13:00,
Kemijski odsjek, 023
30.
rujna
13:00-14:00,
Kemijski odsjek, -030
30.
rujna
13:00-15:00,
Kemijski odsjek, P1
30.
rujna
13:30-15:30,
PMF, Dvorana A2
30.
rujna
15:00-16:30,
Predavaonica 121 Građevinskog fakulteta u Zagrebu, Kačićeva 26.
30.
rujna
15:00-16:30,
lecture room 121, Faculty of Civil Engineering , Kačićeva 26, Zagreb.
30.
rujna
15:00-16:00,
Kemijski odsjek, P1
30.
rujna
15:00-16:00,
online putem Zoom-a
30.
rujna
16:30-18:00,
Predavaonica 121 Građevinskog fakulteta u Zagrebu, Kačićeva 26.
30.
rujna
16:30-18:00,
lecture room 121, Faculty of Civil Engineering , Kačićeva 26, Zagreb.
01.
listopada
13:00-14:00,
PMF, Dvorana P1

Akademska iskaznica

Odluka senata Sveučilišta u Zagrebu

Tjelesna i zdravstvena kultura

Restoran

Studentska prehrana - restoran "ZVOMAT"

Pošaljite svoje primjedbe, prijedloge i pohvale na adresu restoran@chem.pmf.hr
 

Studenti upisani u akad. god. 2018./2019. osigurani su od posljedica nesretnog slučaja - nezgode kod UNIQA OSIGURANJE d.d. u periodu od 01.10. 2018. u 00:00 sati do 30.09. 2019. do 24:00 sata, i to kako za vrijeme nastave, tako i u slobodno vrijeme, odnosno 24 sata dnevno za cijelo vrijeme trajanja police.
KONTAKT OSOBA ZA PRIJAVU NEZGODE u UNIQA OSIGURANJE d.d.: gđa. Ella Ivanuša, tel. 01 640 5526; e-mail: ella.ivanusa@uniga.hr

 

 Nacionalna Zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu