Opći propisi

Broj posjeta:
13126

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13, 85/15,
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12,
 • Zakon o tajnosti podataka NN 79/07, 86/12,
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka NN 108/96, 79/07,
 • Zakon o medijima NN 59/04, 84/11, 81/13,
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana NN 150/11, 12/13,
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija NN 83/14,
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije NN 12/14, 15/14,
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu NN 19/10.
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija NN 83/14
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata RH NN 124/15