Obavijesti

Broj posjeta:
102799

 

ponedjeljak, 30. rujna 2019. godine u 12,30 sati

u prostorijama Geografskog odsjeka PMF-a,

Marulićev trg 19, Zagreb

Zagreb, 13. rujna 2019.

 

O G L A S

 

Predmet: RENATA GRBAC, obrana doktorske disertacije

 

Na temelju zaključka Vijeća Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, donesenog na sjednici od 12. rujna 2019. godine, određuje se u sporazumu s RENATOM GRBAC dan obrane doktorske disertacije,

 

ponedjeljak, 30. rujna 2019. godine u 12,30 sati

u prostorijama Geografskog odsjeka PMF-a,

Marulićev trg 19, Zagreb

 

Povjerenstvo za obranu imenovano je u sastavu:

 

Prof.dr.sc. Zoran Curić, Sveučilište u Zagrebu, PMF – predsjednik Povjerenstva

Doc.dr.sc. Ivan Čanjevac, Sveučilište u Zagrebu, PMF– član Povjerenstva

Doc.dr.sc. Nikola Vojnović, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije – član Povjerenstva

 

Zamjena: prof.dr.sc. Dražen Njegač, Sveučilište u Zagrebu, PMF

 

Disertacija nosi naslov:

Čimbenici potrošnje vode u hotelskim kapacitetima Opatijskog primorja

Water consumption factors in hotel capacities of Opatija littoral

 

Prvi mentor: izv.prof.dr.sc. Danijel Orešić, Sveučilište u Zagrebu, PMF

Drugi mentor: izv.prof.dr.sc. Vuk Tvrtko Opačić, Sveučilište u Zagrebu, PMF

 

 

Pročelnica Geografskog odsjeka 

                                                                                                                Izv.prof.dr.sc. Martina Jakovčić

Obavijest:                     

1.        Članovima povjerenstva

2.        Pristupniku/ci

3.        Mentoru

4.     Na oglasne ploče

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti