Studentski zbor

Studentski zbor PMF-a je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata PMF-a, sudjeluje u odlučivanju u tijelima PMF-a, te predstavlja studente PMF-a.

Studentski zbor brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente, te potiče izvannastavne aktivnosti studenata i obavlja druge poslove od interesa za studente.

Studentski zbor ima sljedeće ovlasti:
a) bira studentske predstavnike u Vijeće PMF-a, vijeća odsjeka, te u druga tijela Fakulteta i fakultetskih odsjeka PMF-a,
b) bira predstavnika studenata PMF-a u Studentski zbor Sveučilišta,
c) donosi plan i program rada Studentskog zbora
d) utvrđuje plan financiranja Studentskog zbora, te ga predlaže Vijeću PMF-a na usvajanje,
e) imenuje studentskog pravobranitelja,
f) nadzire rad svih izabranih predstavnika studenata, kako u Fakultetskom vijeću PMF-a, tako i u svim vijećima odsjeka,
g) odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, Statutom Studentskog zbora i općim aktima Studentskog zbora.

 

NA SLJEDEĆOJ POVEZNICI SE NALAZE PRAVILNICI KOJI BI MOGLI BITI BITNI STUDENTIMA PMF-a:

https://drive.google.com/drive/folders/16PHaBS2N7esnD4VnmZyf-7ltEmKuYm13

 


Nekolicina voditelja projekata su nas pitali kako mogu iskoristiti dobivena sredstva na Natjecaju studentskog zbora Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Na email adresu studentski.zbor.pmf@gmail.com šaljete ponude koje mi nosimo na plaćanje. Vrlo su bitne sljedeće stvari:
1. Ponuda mora biti naslovljena na Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, OIB:28163265527
2. Na ponudi mora pisati datum izdavanje ponude, rok trajanja ponude(što dulje to bolje) te način plaćanja.
Bez tih stvari, ponuda ne može ići na plaćanje!
Vrlo je bitno da se ponuda mora platiti prije izvršenja usluge ili isporuke. Ne možete nam poslati samo račun i tražiti da se plati, zato služe ponude!
Što se tice refundacija, tu je uključeno gorivo, cestarina i računi iz dućana. Vrlo je bitno da je R1 račun u pitanju(s podacima od gore).

Autor: Karlo Nikoletić
Popis obavijesti

Repozitorij