Studentski zbor

Studentski zbor PMF-a je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata PMF-a, sudjeluje u odlučivanju u tijelima PMF-a, te predstavlja studente PMF-a.

Studentski zbor brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente, te potiče izvannastavne aktivnosti studenata i obavlja druge poslove od interesa za studente.

Studentski zbor ima sljedeće ovlasti:
a) bira studentske predstavnike u Vijeće PMF-a, vijeća odsjeka, te u druga tijela Fakulteta i fakultetskih odsjeka PMF-a,
b) bira predstavnika studenata PMF-a u Studentski zbor Sveučilišta,
c) donosi plan i program rada Studentskog zbora
d) utvrđuje plan financiranja Studentskog zbora, te ga predlaže Vijeću PMF-a na usvajanje,
e) imenuje studentskog pravobranitelja,
f) nadzire rad svih izabranih predstavnika studenata, kako u Fakultetskom vijeću PMF-a, tako i u svim vijećima odsjeka,
g) odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, Statutom Studentskog zbora i općim aktima Studentskog zbora.


Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu poziva sve zainteresirane studentice i studente koji žele postati članovi fakultetskog vijeća ili vijeća pojedinog odsjeka da se jave na mail studentski.zbor.pmf@gmail.com.

 

Javni poziv se otvara 25. rujna u 12:00, a traje do 6. listopada u 12:00. Naslov maila kojim se prijavljujete treba biti „Prijava za studentskog predstavnika“.

 

Unutar maila potrebno je naglasiti prijavljujete li se za fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta ili za vijeće odsjeka.

 

Student/ica može biti studentski predstavnik u vijeću odsjeka, samo ukoliko je upisan/a na taj odsjek (napomena za studente koji studiraju dvosmjerne studije: može se biti predstavnik samo na onom odsjeku u kojem je proveden upis u referadi).

 
Sastavni dio prijave je motivacijsko pismo, potvrda o upisu u akademsku godinu 2019./2020. s prijepisom ocjena. Dodatni dio prijave je životopis.

 

Nepotpune ili neispravne prijave se neće razmatrati. Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta će na prvoj sjednici po završetku javnog poziva imenovati studentske predstavnike u fakultetsko vijeće i vijeća odsjeka.

 

            U Zagrebu, 24. rujna 2019. godine

 

Luka Jukić,
Predsjednik Studentskog zbora PMF-a

24.9.2019.

Autor: Lovorka Gajović
Popis obavijesti

Repozitorij