Studentski zbor

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)


Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je na sjednici održanoj 09. veljače 2017. g. donio je odluku da se 13. veljače 2017. g. raspisuje Natječaj za studentske programe za kalendarsku godinu 2017.  

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studentske udruge i organizacije s djelovanjem na području Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Natječajna dokumentacija predaje se fizički u tri tiskana primjerka u Prijemni ured Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 102a, unutar radnog vremena Prijemnog ureda i jedan elektronički zapis putem elektroničke pošte na adresu studentski.zbor.pmf@gmail.com

Dokumentacija se predaje u jednoj zatvorenoj kuverti s nazivom "Natječaj za sufinanciranje programa - 2017."

Neispravno predana dokumentacija neće se razmatrati.

Rok za prijavu programa je 03. ožujka do 15 sati.

 

Na Natječaj se mogu prijaviti samo programi koji se izvode u 2017. godini

 

Dokumentacija nalazi se u REPOZITORIJU te se sastoji od:

NATJECAJ 2017 PMF

UPUTE O PROVEDBI NATJECAJA 2017

Obrazac-za-prijavu-programa 2017

Obrazac za izvjesce programa 2017

Obrazac za udruge

 

Sva pitanja i nejasnoće oko natječaja možete poslati putem elektroničke pošte na mail: studentski.zbor.pmf@gmail.com

Autor: Marko Lepoglavec
Popis obavijesti

Repozitorij