Natječaji

Broj posjeta:
18766

Poziv na dostavu prijava za potporu...

"Na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja (https://mzo.hr/hr/poziv-na-dostavu-prijava-za-potporu-na-temelju-odluke-o-poticanju-prijave-na-medunarodne) objavljen je poziv za prijavu zahtjeva za potporu temeljem "Odluke o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020".

Temeljem ove Odluke financiraju se različite aktivnosti koje se mogu podijeliti u dvije mjere:
a) Mjera za prijavitelje koji tek planiraju prijavu na neki od poziva temeljem Radnih programa za razdoblje 2018. - 2020. godine, a u okviru koje je moguće ostvariti podršku za određene aktivnosti (aktivnosti su navedene u pozivu)
b) Mjera podrške projektima koji su dobili pozitivan evaluacijski izvještaj nakon 1.1.2017., ali nisu bili financirani od strane Europske komisije

U tekstu poziva su izdvojena ključna pravila o načinu prijave, maksimalnim iznosima, izvještavanju i druge informacije relevantne za prijavitelje.
Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a za prijavu pojedine aktivnosti potrebno je poslati popunjeni Obrazac koji se nalazi u prilogu poziva na adresu: O2020_mjere_2018@mzo.hr.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti