Doktorski studij Oceanologija

Seminar II obuhvaća obuhvaća  tematiku  šireg  područja  istraživanja vezanog za izradu doktorata u pismenom obliku te kao i Seminar I treba biti javno obranjen.

Tijekom prve godine studija  student  je  dužan  pred drugim studentima DSO   te   pred   ostalim interesentima održati/obraniti Seminar II.

Temu Seminara II i sastav tročlanog povjerenstva za  obranu predlaže student u dogovoru sa studijskim voditeljem i  putem  molbe (Obrazac Opća zamolba) dostavlja Vijeću DSO u roku koji je zadan datumom održavanja sjednice Vijeća DSO (redovito provjeravati obavijesti DSO putem poveznice): https://www.pmf.unizg.hr/geol/studij/doktorski_studij/oceanologija

Vijeće DSO odobrava naslov ili djelomično  korigira  (po potrebi)  naslov  teme, te odabire tročlano  povjerenstvo za  obranu na  prijedlog voditelja  doktorskog  studija i u sladu sa zamolbom studenta. Ukoliko student u zamolbi ne predloži povjerenstvo, Vijeće DSO ga u dogovoru i prema naslovu teme odabire na sjednici na koju je poslana zamolba.

Ukoliko  student  ne obrani Seminar  II,  ne može upisati višu godinu studija. Ocjenu iz Seminara II zajednički donosi tročlano povjerenstvo, a u indeks je u pravilu upisuje nastavnik-mentor Seminara II, osim ako je zbog iznimnih razloga drugačije određeno odlukom Vijeća DSO.

Student koji brani Seminar II i nastavnik-mentor Seminara II dužni su:

a) s povjerenstvom dogovoriti datum obrane koji odgovara studentu i članovima povjerenstva

b) Referadi i Voditelju DSO putem emaila javiti vrijeme i mjesto obrane Seminara II najkasnije 8 dana prije datuma obrane

c) voditi zapisnik na za to predviđenom obrascu (Obrazac Zapisnik Seminar II) koji je dostupan i na poveznici:

https://www.pmf.unizg.hr/geol/studij/doktorski_studij/oceanologija/obrasci

d) nakon obrane i polaganja seminara u Referadu DSO dostaviti ispunjeni zapisnik i ispunjenu prijavnicu kao dokaz položenog Seminara II

Autor: Kristina Pikelj
Popis obavijesti

DOKTORSKI STUDIJ OCEANOLOGIJA

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJI IZ OCEANOLOGIJE
INTERDISCIPLINARY DOCTORAL STUDY IN OCEANOLOGY

 

SADRŽAJ:

1. Nastavni plan doktorskog studija Oceanologije (vrijedi od akademske godine 2017/2018.)

2. Opće informacije o studiju i pravila studiranja, koja vrijede od akademske godine 2015/2016. (PDF)

3. Bodovanje aktivnosti za doktorande studija Oceanologije, za studente prvi put upisane od akademske godine 2014/2015

4.  OCEANOLOGIJA - PLAN - UPUTE - PRAVILA za studente prvi put upisane zaključno sa akad.god. 2013/2014. (PDF)

5.  OCEANOLOGIJA - PROGRAM za studente prvi put upisane zaključno sa akad.god. 2013/2014. (PDF)

6. OCEANOLOGY - PLAN - GENERAL TERMS (PDF)

7. OCEANOLOGY - PROGRAMME (PDF)

8. Bodovanje aktivnosti sa zaključno 2013/2014

9. Doktorirali na interdisciplinarnom doktorskskom studiju iz oceanologije 2008/2018

10. Kolegiji i nastavnici na interdisciplinarnom doktorskskom studiju iz oceanologije 2017/2018

11. Popis projekata koje vode nastavnici na interdisciplinarnom doktorskskom studiju iz oceanologije 2017/2018

 

OBAVIJESTI

2011-11-10
Obrazac DR.SC.01 (prijava teme) ispunjava se isključivo preko baze OBAD na Sveučilištu.

Prema pravilima Sveučilišta u Zagrebu prijava teme doktorske disertacije obavlja se nužno putem elektroničkog obrasca DR.SC.01. Ispunjava ga pristupnik i dostavlja u elektroničkom obliku (mail: marina@phy.hr) i tiskanom obliku s potpisom u dva primjerka u Ured za poslijediplomski studij, Horvatovac 102A.
Povjerenstvo za ocjenu teme ispunjava obrazac DR.SC.02 i dostavlja ga u elektroničkom obliku (adresa: referada@geol.pmf.hr) i tiskanom obliku s potpisima u dva  primjerka u Ured za poslijediplomski studij, Horvatovac 102A.

 

2009-06-03
POSTUPAK POKRETANJA PRIJAVE TEME I OCJENE RADA DOKTORSKOG STUDIJA ZA KANDIDATE KOJI POKREĆU POSTUPAK NAKON 6. veljače 2009: dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4


Repozitorij