Doktorski studij Oceanologija

Seminar I se obavezno upisuje na 1. godini studija.

Seminar I je napisan  i  javno obranjen prikaz  nekoga  aktualnog znanstvenog  problema,  koji  je  zasnovan  djelomice  na  sekundarnoj  literaturi (knjiga, pregledni članak), a djelomice na primarnoj literaturi.

Tijekom prve godine studija  student  je  dužan  pred drugim studentima DSO   te   pred   ostalim interesentima održati/obraniti Seminar I.

Temu Seminara I i sastav tročlanog povjerenstva za  obranu predlaže student u dogovoru sa studijskim voditeljem i  putem  molbe (Obrazac Opća zamolba) dostavlja Vijeću DSO u roku koji je zadan datumom održavanja sjednice Vijeća DSO (redovito provjeravati obavijesti DSO putem poveznice: https://www.pmf.unizg.hr/geol/studij/doktorski_studij/oceanologija

Vijeće DSO odobrava naslov ili djelomično  korigira  (po potrebi)  naslov  teme, te odabire tročlano  povjerenstvo za  obranu na  prijedlog voditelja  doktorskog  studija i u sladu sa zamolbom studenta. Ukoliko student u zamolbi ne predloži povjerenstvo, Vijeće DSO ga u dogovoru i prema naslovu teme odabire na sjednici na koju je poslana zamolba.

Ukoliko  student  ne obrani Seminar  I,  ne može nastaviti studij. Ocjenu iz Seminara I zajednički donosi tročlano povjerenstvo, a u indeks je u pravilu upisuje nastavnik-mentor Seminara I, osim ako je zbog iznimnih razloga drugačije određeno odlukom Vijeća DSO.

Student koji brani Seminar I i nastavnik-mentor Seminara I dužni su:

a) s povjerenstvom dogovoriti datum obrane koji odgovara studentu i članovima povjerenstva

b) Referadi i Voditelju DSO javiti vrijeme i mjesto obrane Seminara I najkasnije 8 dana prije datuma obrane

c) voditi zapisnik na za to predviđenom obrascu (Obrazac Zapisnik Seminar I) koji je dostupan i na poveznici:

https://www.pmf.unizg.hr/geol/studij/doktorski_studij/oceanologija/obrasci

d) nakon obrane i polaganja seminara u Referadu DSO dostaviti ispunjeni zapisnik i ispunjenu prijavnicu kao dokaz položenog Seminara I

Autor: Kristina Pikelj
Popis obavijesti

DOKTORSKI STUDIJ OCEANOLOGIJA

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJI IZ OCEANOLOGIJE
INTERDISCIPLINARY DOCTORAL STUDY IN OCEANOLOGY

 

SADRŽAJ:

1. Nastavni plan doktorskog studija Oceanologije (vrijedi od akademske godine 2017/2018.)

2. Opće informacije o studiju i pravila studiranja, koja vrijede od akademske godine 2015/2016. (PDF)

3. Bodovanje aktivnosti za doktorande studija Oceanologije, za studente prvi put upisane od akademske godine 2014/2015

4.  OCEANOLOGIJA - PLAN - UPUTE - PRAVILA za studente prvi put upisane zaključno sa akad.god. 2013/2014. (PDF)

5.  OCEANOLOGIJA - PROGRAM za studente prvi put upisane zaključno sa akad.god. 2013/2014. (PDF)

6. OCEANOLOGY - PLAN - GENERAL TERMS (PDF)

7. OCEANOLOGY - PROGRAMME (PDF)

8. Bodovanje aktivnosti sa zaključno 2013/2014

9. Doktorirali na interdisciplinarnom doktorskskom studiju iz oceanologije 2008/2018

10. Kolegiji i nastavnici na interdisciplinarnom doktorskskom studiju iz oceanologije 2017/2018

11. Popis projekata koje vode nastavnici na interdisciplinarnom doktorskskom studiju iz oceanologije 2017/2018

 

OBAVIJESTI

2011-11-10
Obrazac DR.SC.01 (prijava teme) ispunjava se isključivo preko baze OBAD na Sveučilištu.

Prema pravilima Sveučilišta u Zagrebu prijava teme doktorske disertacije obavlja se nužno putem elektroničkog obrasca DR.SC.01. Ispunjava ga pristupnik i dostavlja u elektroničkom obliku (mail: marina@phy.hr) i tiskanom obliku s potpisom u dva primjerka u Ured za poslijediplomski studij, Horvatovac 102A.
Povjerenstvo za ocjenu teme ispunjava obrazac DR.SC.02 i dostavlja ga u elektroničkom obliku (adresa: referada@geol.pmf.hr) i tiskanom obliku s potpisima u dva  primjerka u Ured za poslijediplomski studij, Horvatovac 102A.

 

2009-06-03
POSTUPAK POKRETANJA PRIJAVE TEME I OCJENE RADA DOKTORSKOG STUDIJA ZA KANDIDATE KOJI POKREĆU POSTUPAK NAKON 6. veljače 2009: dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4


Repozitorij