Doktorski studij Oceanologija

Background

Broj posjeta:
29445

Obrana doktorskih disertacija izvodit će se na slijedeći način:

1. Nakon uobičajenog postupka slanja zamolbe za pokretanje postupka ocjene i obrane doktorske disertacije uz predloženo povjerenstvo za ocjenu na sjednicu Vijeća DSO, te nakon donošenja pozitivne ocjene doktorske disertacije, student je dužan u dogovoru s odabranim povjerenstvom za obranu dogovoriti aplikaciju/platformu putem koje će se održati javna obrana doktorske disertacije, kao i datum i vrijeme njenog održavanja.

 

2. Nakon postignutog dogovora s povjerenstvom student je dužan poslati detalje o datumu i vremenu održavanja javne obrane na adrese elektronske pošte:

referada@geol.pmf.hr

kpikelj.@geol.pmf.hr

Pri tome je potrebno voditi računa da je obavijest o obrani potrebno poslati najkasnije 8 dana prije datuma obrane.

 

3. Svi zainteresirani za prisustvovanje obrani doktorske disertacije trebaju iskazati interes slanjem poruke na gore navedene adrese elektronske pošte, a neposredno prije obrane dobit će poveznicu na platformu putem koje će se obrane odvijati.

 

4. Nakon javne obrane doktorske disertacije povjerenstvo prema uobičajenom protokolu ispunjava dokumentaciju koja prati javnu obranu disertacije i u najkraćem mogućem roku je u originalnom obliku dostavlja u Ured za poslijediplomski studij (Referadu Geološkog odsjeka PMF-a).

Autor: Kristina Pikelj
Popis obavijesti

DOKTORSKI STUDIJ OCEANOLOGIJA

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJI IZ OCEANOLOGIJE
INTERDISCIPLINARY DOCTORAL STUDY IN OCEANOLOGY

 

SADRŽAJ:

1. Nastavni plan doktorskog studija Oceanologije (vrijedi od akademske godine 2017/2018.)

2. Opće informacije o studiju i pravila studiranja, koja vrijede od akademske godine 2015/2016. (PDF)

3. Bodovanje aktivnosti za doktorande studija Oceanologije, za studente prvi put upisane od akademske godine 2014/2015

4.  OCEANOLOGIJA - PLAN - UPUTE - PRAVILA za studente prvi put upisane zaključno sa akad.god. 2013/2014. (PDF)

5.  OCEANOLOGIJA - PROGRAM za studente prvi put upisane zaključno sa akad.god. 2013/2014. (PDF)

6. OCEANOLOGY - PLAN - GENERAL TERMS (PDF)

7. OCEANOLOGY - PROGRAMME (PDF)

8. Bodovanje aktivnosti sa zaključno 2013/2014

9. Doktorirali na interdisciplinarnom doktorskskom studiju iz oceanologije 2008/2018

10. Kolegiji i nastavnici na interdisciplinarnom doktorskskom studiju iz oceanologije 2017/2018

11. Popis projekata koje vode nastavnici na interdisciplinarnom doktorskskom studiju iz oceanologije 2017/2018

 

OBAVIJESTI

2011-11-10
Obrazac DR.SC.01 (prijava teme) ispunjava se isključivo preko baze OBAD na Sveučilištu.

Prema pravilima Sveučilišta u Zagrebu prijava teme doktorske disertacije obavlja se nužno putem elektroničkog obrasca DR.SC.01. Ispunjava ga pristupnik i dostavlja u elektroničkom obliku (mail: marina@phy.hr) i tiskanom obliku s potpisom u dva primjerka u Ured za poslijediplomski studij, Horvatovac 102A.
Povjerenstvo za ocjenu teme ispunjava obrazac DR.SC.02 i dostavlja ga u elektroničkom obliku (adresa: referada@geol.pmf.hr) i tiskanom obliku s potpisima u dva  primjerka u Ured za poslijediplomski studij, Horvatovac 102A.

 

2009-06-03
POSTUPAK POKRETANJA PRIJAVE TEME I OCJENE RADA DOKTORSKOG STUDIJA ZA KANDIDATE KOJI POKREĆU POSTUPAK NAKON 6. veljače 2009: dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4


Repozitorij