Doktorski studij Oceanologija

Background

Broj posjeta:
31796

U Zavodu za istraživanje mora i okoliša, u Laboratoriju za biogeokemiju mora i atmosfere Instituta Ruđer Bošković otvoreno je mjesto za suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktorand predviđeno za rad na HRZZ projektu:

"Od površinskih svojstava stanica alga do pokazatelja stresa u vodenim ekosustavima - CELLSTRESS",

za rad na razvoju i karakterizaciju morskih bioinspiriranih nosača, 1 izvršitelj/ica.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa iz članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju pristupnici trebaju ispunjavati uvjete:

 - akademski stupanj doktora znanosti iz kemije ili biologije ili srodnih polja

 - aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Dodatni kriteriji:

 - iskustvo u radu sa staničnim kulturama

 - iskustvo u korištenju mikroskopskih tehnika, površinskih tehnika

 - autorstvo na znanstvenim radovima u prestižnim međunarodnim časopisima u području kemije, biologije, biotehnologije i/ili na interdisciplinarnim znanstvenim radovima

 - sudjelovanje na istraživačkim projektima

Detaljnije informacije moguće je dobiti slanjem poruke na adresu elektroničke pošte: ivosevic@irb.hr

 

Autor: Kristina Pikelj
Popis obavijesti

DOKTORSKI STUDIJ OCEANOLOGIJA

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJI IZ OCEANOLOGIJE
INTERDISCIPLINARY DOCTORAL STUDY IN OCEANOLOGY

 

SADRŽAJ:

1. Nastavni plan doktorskog studija Oceanologije (vrijedi od akademske godine 2017/2018.)

2. Opće informacije o studiju i pravila studiranja, koja vrijede od akademske godine 2015/2016. (PDF)

3. Bodovanje aktivnosti za doktorande studija Oceanologije, za studente prvi put upisane od akademske godine 2014/2015

4.  OCEANOLOGIJA - PLAN - UPUTE - PRAVILA za studente prvi put upisane zaključno sa akad.god. 2013/2014. (PDF)

5.  OCEANOLOGIJA - PROGRAM za studente prvi put upisane zaključno sa akad.god. 2013/2014. (PDF)

6. OCEANOLOGY - PLAN - GENERAL TERMS (PDF)

7. OCEANOLOGY - PROGRAMME (PDF)

8. Bodovanje aktivnosti sa zaključno 2013/2014

9. Doktorirali na interdisciplinarnom doktorskskom studiju iz oceanologije 2008/2018

10. Kolegiji i nastavnici na interdisciplinarnom doktorskskom studiju iz oceanologije 2017/2018

11. Popis projekata koje vode nastavnici na interdisciplinarnom doktorskskom studiju iz oceanologije 2017/2018

 

OBAVIJESTI

2011-11-10
Obrazac DR.SC.01 (prijava teme) ispunjava se isključivo preko baze OBAD na Sveučilištu.

Prema pravilima Sveučilišta u Zagrebu prijava teme doktorske disertacije obavlja se nužno putem elektroničkog obrasca DR.SC.01. Ispunjava ga pristupnik i dostavlja u elektroničkom obliku (mail: marina@phy.hr) i tiskanom obliku s potpisom u dva primjerka u Ured za poslijediplomski studij, Horvatovac 102A.
Povjerenstvo za ocjenu teme ispunjava obrazac DR.SC.02 i dostavlja ga u elektroničkom obliku (adresa: referada@geol.pmf.hr) i tiskanom obliku s potpisima u dva  primjerka u Ured za poslijediplomski studij, Horvatovac 102A.

 

2009-06-03
POSTUPAK POKRETANJA PRIJAVE TEME I OCJENE RADA DOKTORSKOG STUDIJA ZA KANDIDATE KOJI POKREĆU POSTUPAK NAKON 6. veljače 2009: dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4


Repozitorij