Geološki odsjek

Broj posjeta:
1680849

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Studenti (apsolventi) diplomskih studija pri Geološkom odsjeku kojima je prilikom upisa u 5. semestar odobreno uvjetno oslobađanje školarine dužni su obraniti diplomske radove do kraja zimskog semestra 2018./19. Ukoliko radovi ne budu obranjeni do tada, studenti i dalje mogu produžiti studentska prava pravovremenim upisom u ljetni semestar, ali će u tom slučaju biti dužni platiti školarinu za cijelu akad. godinu, odnosno u iznosu koji proizlazi iz reguliranja obaveza preko ISVU sustava. Podsjećamo da, prema Pravilniku o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima PMF-a, studentska prava traju maksimalno dvostruko dulje od vremena trajanja studija (u slučaju diplomskog studija: max. 4 godine). 

Autor: Zorica Petrinec
Popis obavijesti