Geološki odsjek

Broj posjeta:
1676696

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Ispiti kod prof. Tibljaša oglašeni za srijedu 13. veljače 2019. održat će se prema sljedećem rasporedu:

- pismeni ispiti iz Fazne i elementne analize, Kristalografije, Mineralogije, Opće mineralogije i Osnova elementne i fazne analize započet će u velikoj predavaonici Mineraloško-petrografskog zavoda prema sljedećem rasporedu:
u 8:00:
Ivona Alibegović
Daliborka Andrić
Borna Aničić
Marta Beluhan
Marko Bermanec
Slobodan Bilobrk
Ivša Galić
Ida Hečimović
Lucija Kristić
Maja Marinić
Karolina Mikić
Damir Pocrnić
Simon Petrović
Ana Rukavina
Dario Schneller
Luka Starčević
Tara Stjepanović
Petar Šimunić
Ivan Vujević
Ivan Žagar

u 11:00:
Ivana Benčić
Tin Buđa
Danijel Čičak
Dina Jagečić
Patricija Keča
Gustav Kiš
Iva Palatinuš
Matej Pavlović
Monika Penca
Sara Petrinec
Dorotea Popović
Karlo Puškadija
Korina Puškarić
Tonka Radas
Karla Štiberc
Sandro Tomić

- usmeni dio ispita održat će se u maloj predavaonici Mineraloško-petrografskog zavoda s početkom:
u   8:15 – Lucija Bakula, Kristina Bobok i Dora Dukić
u   9:00 – Pavao Kusak
u   9:30 – Paulina Kelava, Petra Kozina i Nives Kušurin
u 10:00 – Lea Majetić, Tomislav Nagy i Tamara Tudor
u 11:15 – Sebastijan Radaković
u 12:30 – Mia Maras
u 13:00 – Ivan Misović, Nuria Godvera Marei Nsonde i Sanja Peradinović
u 13:30 – Krešimir Ribić, Robert Šamarija i Fran Vidaković

 

Autor: Darko Tibljaš
Popis obavijesti