Geološki odsjek

Broj posjeta:
1725633

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+385 1 460 6080
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
 

Pročelnica: 
Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Zamjenik pročelnice: 
Prof.dr.sc. Alan Moro
Pomoćnici pročelnice za:
> studentska pitanja i ECTS koordinatorica: 

Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš
> odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar i ISVU koordinator: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Aktualni uvjeti prijelaza doneseni su na sjednici Vijeća GO 13.9.2019. i objavljeni su u traci s desne strane. Molba za prijelaz, sa svom potrebnom dokumentacijom, podnosi se isključivo osobno putem Referade za studije Geološkog odsjeka, Horvatovac 102a u razdoblju od 16. rujna do 23. rujna 2019. od 10:00 do 14:00 sati. Nepotpune prijave neće se razmatrati!
Točan datum upisa bit će objavljen 24.9.2019. nakon formiranja rang liste.

Osim molbe (obrazac molbe nalazi se na web stranici Geološkog odsjeka PMF-a) obvezno se prilaže:

1) indeks,

2) prijepis ocjena,

3) važeći nastavni plan i program (osim studenata koji studiraju na preddiplomskom studiju na RGNF-u, smjer Geološko inženjerstvo),

4) potvrdu o uplati na iznos od 500,00 kuna

Pri popunjavanju opće uplatnice treba navesti pod:
Primatelj: Prirodoslovno‐matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN primatelja: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja: 604060-107-(OIB studenta)
Opis plaćanja: molba za prijelaz na Geološki odsjek PMF-a

Ukupna kvota za prijelaznike: do 4 studenta

Kriteriji prema kojima se određuje rang lista su:

1) ukupni broj ECTS bodova položenih kolegija koji se priznaju na PMF-u , ali ne manje od 31,

2) ostvaren prosjek ocjena na studiju,

3) vrijeme trajanja studija na matičnom fakultetu.

Studenti kojima bude odobren prijelaz na Geološki odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu dužni su završiti Fakultet sukladno članku 16. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u.

 

Autor: Zorica Petrinec
Popis obavijesti