Geološki odsjek

Broj posjeta:
1688981

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologije RENATA LUKIĆ pristupit će polaganju završnog seminara u UTORAK, 10. RUJNA 2019. godine u 13,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, Seminar (016), Horvatovac 102a, Zagreb. Tema završnog seminara je «ALVEOLINSKO - NUMULITNI VAPNENAC KLANE: STAROST, TALOŽNI OKOLIŠ I DIJAGENEZA».

Autor: Davor Kudrnovski
Popis obavijesti