Geološki odsjek

Broj posjeta:
1688974

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Student III. godine preddiplomskog studija geologije  Karlo  Mateša  pristupit će polaganju završnog seminara u  ponedjeljak 16. rujna 2019. godine u 10:50 sati u prostorijama Mineraloško-petrografskog  zavoda (predavaona MPZ1)  PMF-a, Horvatovac 95,  Zagreb, pod naslovom: “Strukturno-teksturne karakteristike gruboklastičnih površinskih sedimenta (prudovi rijeke Save)

Autor: Irena Bašić
Popis obavijesti