Geološki odsjek

Broj posjeta:
1852320

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+385 1 460 6080
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
 

Pročelnica: 
Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Zamjenik pročelnice: 
Prof.dr.sc. Dražen Balen
Pomoćnici pročelnice za:
> studentska pitanja i ECTS koordinatorica: 

Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Katarina Gobo
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
> odnose s javnošću: Doc.dr.sc. Karmen Fio Firi
Satničar i ISVU koordinator: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


S obzirom na trenutno stanje u Hrvatskoj vezano uz koronavirus Covid-19, donosimo Odluku Rektora Sveučilišta u Zagrebu o produljenju roka prijave radova za Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Produljuje se rok studentima za prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta do utorka 30. lipnja 2020. do 16 sati.

 

Sadržaj prethodne obavijesti ostavljamo zbog potrebnih informacija za prijavu:

Natječaj Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu Rektorove nagrade za najbolje studenske radove i umjetnička ostvarenja u akademskoj godini 2019./2020., raspisan je 28. veljače 2020. godine.

Natječaj i Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade (pročišćeni tekst) s priloženim Općim uputama za pisanje i tehničko opremanje studenskih radova nalaze se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (http://www.unizg.hr/rektorova) i PMF-a (www.pmf.unizg.hr).

Studenti su dužni do četvrtka 30. travnja 2020. do 16 sati (datum naknadno izmijenjen!) obaviti prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta te u studentsku referadu matičnog Odsjeka dostaviti:

• uvezani ispis cijelog prijavljenog rada u dva primjerka, uključujući i vlastoručno potpisano pisano obrazloženje mentora o udovoljavanju kriterijima izvrsnosti, isprintano direktno s mrežne stranice Sveučilišta i 

• cijeli prijavljeni rad u elektroničkom obliku (u pdf formatu) na e-adresu studentske referade matičnog Odsjeka, oboje s naznakom Povjerenstvo za ocjenu studentskih radova PMF-a u postupku dodjele Rektorove nagrade za akad. god. 2019./2020.

Za sve detalje pročitajte opširniji sadržaj obavijesti!

 

Kriteriji na osnovi kojih će se, sukladno Pravilniku Sveučilišta, vrednovati prijavljeni radovi su sljedeći:

1. originalnost/izvrsnost rada

2. opseg postignutih rezultata / trajanje istraživanja / samostalnost / uložen istraživački napor u postizanju rezultata, a u odnosu na uobičajene kompetencije studenata

3. značaj rada u okviru struke, ali i eventualni lokalni značaj.

 

Mentor rada mora biti zaposlenik PMF-a u znanstveno-nastavnom zvanju, a komentor zaposlenik PMF-a ili suradničke institucije s postignutim najmanje doktoratom znanosti. Mentor studenskog rada u svom se pisanom obrazloženju mora jasno odrediti prema ispunjavanju gore navedenih kriterija.

Napomene:

1. Sve upute o potrebnoj dokumentaciji, kao i opće upute za pisanje i tehničko opremanje studenskih radova nalaze se na mrežnim stranicama Fakulteta

2. Za prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta studenti moraju imati elektronički identitet (AAI). To je osobna oznaka koju mogu dobiti pripadnici akademske i istraživačke zajednice i to isključivo u matičnoj ustanovi. Svi Odsjeci PMF-a imaju ovlaštene osobe, tj. administratore elektroničkog imenika ustanove, koji dodjeljuje elektronički identitet.

3. Studenti trebaju priložiti potpisanu izjavu da u trenutku predavanje rada nisu diplomirali.

4. Studenti koji su prijavili diplomski rad ili prijavili/položili seminar (završni seminar ili rad na preddiplomskom studiju), trebaju navesti naslov diplomskog rada ili seminara te ime mentora.

5. Uz radove koji uključuju istraživanja na ljudima ili životinjama potrebno je priložiti suglasnost nadležnog Etičkog povjerenstva

Autor: Karmen Fio Firi
Popis obavijesti