Geološki odsjek

Broj posjeta:
1960529

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+385 1 460 6080
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
 

Pročelnica: 
Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Zamjenik pročelnice: 
Prof.dr.sc. Dražen Balen

Pomoćnici pročelnice za:
> studentska pitanja i ECTS koordinatorica: 

Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Katarina Gobo
> poslijediplomski studij Geologije: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> poslijediplomski interdisciplinarni studij Oceanologije: Doc.dr.sc Kristina Pikelj
> financije: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
> odnose s javnošću: Doc.dr.sc. Karmen Fio Firi


Satničar i ISVU koordinator: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

 

Studentski voditelji:
> Preddiplomski studij Geologija; sve godine: doc. dr. sc. Maja Martinuš
> Diplomski studij Geologija; sve godine: izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj
> Diplomski studij Geologija zaštite okoliša; sve godine: doc. dr. sc. Hana Fajković
> Diplomski studij Znanosti o okolišu; sve godine: prof. dr. sc. Gordana Medunić

 
Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

 

  • Geološki odsjek izvodi Seminare prema važećem Redu predavanja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i odlukama donesenim na Vijeću Geološkog odsjeka;
  • za seminar se potrebno prijaviti u što skorijem roku, u pravilu unutar prvog mjeseca nastave u tekućem semestru;
  • studenti su prije javnog izlaganja seminara dužni nastavniku predati pisanu verziju na uvid do datuma koji će biti definiran prilikom preuzimanja teme seminara;
  • za mjerodavno rješavanje nedoumica i eventualnih problema u nastavi zadužen je pomoćnik pročelnika za studentska pitanja, a za pomoć oko eventualnog usklađivanju satnice satničar Geološkog odsjeka u koordinaciji s predstojnicima obaju zavoda.
Seminar I (zimski semestar 2. godine preddiplomskog studija) izvodi se na Geološko-paleontološkom zavodu, studenti se prijavljuju po izvješenom oglasu na oglasnoj ploči GPZ-a i/ili web stranicama Geološkog odsjeka, nastavu izvode nastavnici GPZ-a koji predaju na 1. ili 2. godini studija, prezentacija seminara pred svim kolegama koji su upisali taj kolegij kao i prisustvovanje seminarima je obavezno.
 
Seminar II (ljetni semestar 2. godine preddiplomskog studija) izvodi se na Mineraloško-petrografskom zavodu, studenti se prijavljuju po izvješenom oglasu na oglasnoj ploči MPZ-a i/ili web stranicama Geološkog odsjeka, nastavu izvode nastavnici MPZ-a koji predaju na 1. ili 2. godini studija, prezentacija seminara pred svim kolegama koji su upisali taj kolegij kao i prisustvovanje seminarima je obavezno.
 
Seminar III (završni ispit na Preddiplomskom studiju geologije) 
Voditi će se računa o ravnomjernom opterećenju nastavnika (1-2 studenta po nastavniku). Više obavijesti o ovmo seminaru može se pronaći u lijevom izborniku pod "Pravila studiranja". 
 
Seminar IV (zimski semestar 1. godine diplomskog studija), izvode svi nastavnici uključeni u Red predavanja i studijske programe Geološkog odsjeka, pri čemu se vodi računa o ravnomjernom opterećenju nastavnika (1-2 studenta po nastavniku). Studenti su se po oglasu objavljenom na oglasnim pločama i/ili web stranicama Geološkog odsjeka dužni predbilježiti na centralnom mjestu (uredovnica GPZ-a), poželjan je prethodni dogovor s nastavnikom. Prezentacija seminara pred svim kolegama koji su upisali taj kolegij kao i prisustvovanje seminarima je obavezno.
 
Seminar V (zimski semestar 2. godine diplomskog studija), izvode svi nastavnici uključeni u Red predavanja i studijske programe Geološkog odsjeka pri čemu se vodi računa o ravnomjernom opterećenju nastavnika (1-2 studenta po nastavniku). Studenti su se po oglasu objavljenom na oglasnim pločama i/ili web stranicama Geološkog odsjeka dužni predbilježiti na centralnom mjestu (uredovnica MPZ-a), poželjan je prethodni dogovor s nastavnikom. Prezentacija seminara pred svim kolegama koji su upisali taj kolegij kao i prisustvovanje seminarima je obavezno.
 
Dodatna napomena: Seminar uz ocjenski rad (ljetni semestar 2. godine diplomskog studija) je vezan uz Ocjenski rad.
 
 
Pročelnik Geološkog odsjeka

 

Autor: webmaster Geološkog odsjeka
Popis obavijesti