Geološki odsjek

Broj posjeta:
1959992

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+385 1 460 6080
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
 

Pročelnica: 
Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Zamjenik pročelnice: 
Prof.dr.sc. Dražen Balen

Pomoćnici pročelnice za:
> studentska pitanja i ECTS koordinatorica: 

Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Katarina Gobo
> poslijediplomski studij Geologije: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> poslijediplomski interdisciplinarni studij Oceanologije: Doc.dr.sc Kristina Pikelj
> financije: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
> odnose s javnošću: Doc.dr.sc. Karmen Fio Firi


Satničar i ISVU koordinator: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

 

Studentski voditelji:
> Preddiplomski studij Geologija; sve godine: doc. dr. sc. Maja Martinuš
> Diplomski studij Geologija; sve godine: izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj
> Diplomski studij Geologija zaštite okoliša; sve godine: doc. dr. sc. Hana Fajković
> Diplomski studij Znanosti o okolišu; sve godine: prof. dr. sc. Gordana Medunić

 
Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


U slučaju samoizolacije studenta ili nastavnika tijekom redovitog jesenskog ispitnog roka, a prema točki 2. Protokola za izvođenje ispita u jesenskom ispitnom roku, studenti koji su u samoizolaciji ne smiju fizički pristupiti ispitu na Fakultetu. Isto vrijedi i za nastavnike/ispitivače.

 

U slučaju propisane mjere samoizolacije potrebno je postupati na sljedeći način:

 

1. Sve komponente ispita se provode on-line, a nastavnik/ispitivač osmišljava načina provođenja ispita u skladu s praksom, specifičnostima kolegija i gradivom.

2. Studentima u samoizolaciji treba omogućiti takve uvjete polaganja ispita koje su prethodno imali studenti s istog smjera i godine (pr. ukoliko su prethodno studenti polagali ispit pismeno i usmeno, studentu u samoizolaciji se treba pružiti mogućnost polaganja oba segmenta ispita).

3. Prema članku 29. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u (iz 2018.), usmeni dio ispita je javan, te se u skladu s tim treba omogućiti prisutnost treće osobe (preporučuje se da to bude netko od studentovih kolega sa smjera i godine) kako bi se osigurala javnost ispita.

4. Ukoliko radi specifičnosti gradiva ispit nije moguće položiti on-line u redovitom jesenskom ispitnom roku, nadoknada ispita bit će moguća u naknadnom terminu (prema Preporukama HZJZ od 31. kolovoza 2020.), odnosno u izvanrednom ispitnom roku na Geološkom odsjeku koji će se održati od 28.9.-2.10.2020.

5. Studenti kojima je izrečena mjera samoizolacije trebaju čim prije dostaviti na adresu elektroničke pošte COVID-19 koordinatorice Geološkog odsjeka doc. dr. sc. Kristine Pikelj (kpikelj@geol.pmf.hr) potvrdu od doktora o izrečenoj mjeri.

Autor: Kristina Pikelj
Popis obavijesti