Geološki odsjek

Broj posjeta:
1959996

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+385 1 460 6080
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
 

Pročelnica: 
Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Zamjenik pročelnice: 
Prof.dr.sc. Dražen Balen

Pomoćnici pročelnice za:
> studentska pitanja i ECTS koordinatorica: 

Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Katarina Gobo
> poslijediplomski studij Geologije: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> poslijediplomski interdisciplinarni studij Oceanologije: Doc.dr.sc Kristina Pikelj
> financije: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
> odnose s javnošću: Doc.dr.sc. Karmen Fio Firi


Satničar i ISVU koordinator: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

 

Studentski voditelji:
> Preddiplomski studij Geologija; sve godine: doc. dr. sc. Maja Martinuš
> Diplomski studij Geologija; sve godine: izv. prof. dr. sc. Đurđica Pezelj
> Diplomski studij Geologija zaštite okoliša; sve godine: doc. dr. sc. Hana Fajković
> Diplomski studij Znanosti o okolišu; sve godine: prof. dr. sc. Gordana Medunić

 
Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Aktualni uvjeti prijelaza doneseni su na sjednici Vijeća GO 26.6.2020. i objavljeni su u traci s desne strane. Molba za prijelaz, sa svom potrebnom dokumentacijom, podnosi se elektroničkim putem, putem e-mail adrese Referade za studije Geološkog odsjeka (referada@geol.pmf.hr) u razdoblju od 14. rujna do zaključno 18. rujna 2020. do 12:00 sati. Nepotpune prijave neće se razmatrati! Poruka elektroničke pošte mora sadržavati kratki tekst prijave u kojem je navedeno s kojeg se studija prelazi, a trebaju joj biti priloženi svi dokumenti u PDF ili jpg formatu koji su navedeni u proširenom tekstu obavijesti. Poruku elektroničke pošte molimo nasloviti "Prijelaz na GO - PREZIME studenta".
Točan datum upisa bit će objavljen 21.9.2020. nakon formiranja rang liste.

Ukupna kvota za prijelaznike za ak. god. 2020./21.: 1 pristupnik

 

 

Osim molbe (obrazac molbe nalazi se na web stranici Geološkog odsjeka PMF-a) obvezno se prilaže:

1) indeks,

2) prijepis ocjena,

3) važeći nastavni plan i program (osim studenata koji studiraju na preddiplomskom studiju na RGNF-u, smjer Geološko inženjerstvo) - u PDF formatu, ne mora biti ovjeren od strane fakulteta,

4) potvrdu o uplati na iznos od 500,00 kuna

Pri popunjavanju opće uplatnice treba navesti pod:
Primatelj: Prirodoslovno‐matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN primatelja: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja: 604060-107-(OIB studenta)
Opis plaćanja: molba za prijelaz na Geološki odsjek PMF-a

Kriteriji prema kojima se određuje rang lista su:

1) ukupni broj ECTS bodova položenih kolegija koji se priznaju na PMF-u , ali ne manje od 31,

2) ostvaren prosjek ocjena na studiju,

3) vrijeme trajanja studija na matičnom fakultetu.

Studenti kojima bude odobren prijelaz na Geološki odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu dužni su završiti Fakultet sukladno članku 16. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u.

Autor: Zorica Petrinec
Popis obavijesti