Studij

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Studiji na PMF-u

O tome što, kako i zašto studirati na PMF-u te kako se upisati na studij pročitajte podstranici Upisi...


Dr. sc. Hana Fajković, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

 

četvrtak, 12. listopada 2017. godine u 11,00 sati

 

predavaona MPZ 1, Mineraloško-petrografski zavod pri Geološkom odsjeku PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

KLASA: 640-03/17-04/9

URBROJ: 251-58-10207-17-

Zagreb, 28.09.2017.

 

O G L A S

 

                                      

PREDMET: Dr. sc. Hana Fajković, nastupno predavanje

                      za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

  

 

               U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja

 

četvrtak, 12. listopada 2017. godine u 11,00 sati

 

predavaona MPZ 1, Mineraloško-petrografski zavod pri Geološkom odsjeku PMF-a, Horvatovac 95, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

„UVOD U IZOTOPNU GEOKEMIJU“

 

 

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

1.      Prof. dr. sc. Esad Prohić, PMF, Zagreb

2.      Prof. dr. sc. Dražen Balen, PMF, Zagreb

3.      Izv. prof. dr. sc. Marta Mileusnić, RGNF, Zagreb

                       

te nastavnika Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i studenata  IV. godine diplomskog studija Geologije zaštite okoliša.

                                   

                                                                                               

                                                DEKANICA FAKULTETA

                                                                                                  Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija

 

 

Obavijest:

1.      Dr.sc.  Hana Fajković

2.      Članovi povjerenstva

3.      Geološki odsjek PMF-a

4.      Znanstveno-nastavno osoblje PMF-a

5.      Oglasne ploče PMF-a

6.   Rektorat Sveučilišta, e-mail

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Dokumenti

ARHIVA - RED PREDAVANJA