Studij

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Studiji na PMF-u

O tome što, kako i zašto studirati na PMF-u te kako se upisati na studij pročitajte podstranici Upisi...


Dr. sc. Lana Slavuj Borčić, nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

utorak, 17. listopada 2017. godine u 10,30 sati

 

predavaonica br. 3, Geografski odsjek PMF-a, Marulićev trg 19/II, Zagreb.

KLASA: 640-03/17-08/12

URBROJ: 251-58-10207-17-

Zagreb, 05.10.2017.

 

O G L A S

 

                                      

PREDMET: Dr. sc. Lana Slavuj Borčić, nastupno predavanje

                      za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent

  

 

               U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/05. od 31.10.2005. godine) određuje se dan za održavanje nastupnog predavanja

 

utorak, 17. listopada 2017. godine u 10,30 sati

 

predavaonica br. 3, Geografski odsjek PMF-a, Marulićev trg 19/II, Zagreb.

 

Naslov predavanja glasi:

„UVOD U KVALITATIVNE I KVANTITATIVNE METODE ISTRAŽIVANJA

U DRUŠTVENOJ GEOGRAFIJI“

 

 

Predavanje će se održati u prisutnosti Stručnog povjerenstva u sastavu:

1.      Prof. dr. sc. Laura Šakaja, PMF, Zagreb

2.      Doc. dr. sc. Lena Mirošević, Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru, Zadar

3.      Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Lukić, PMF, Zagreb

zamjena: Izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

                       

 

te nastavnika Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu i studenata  I. godine Diplomskog sveučilišnog studija geografije, smjer istraživački, u okviru kolegija Metode istraživanja u društvenoj geografiji.

                                   

                                                                                               

                                                DEKANICA FAKULTETA

 

                                                                                                  Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija

 

 

Obavijest:

  1. Dr.sc.  Lana Slavuj Borčić
  2. Članovi povjerenstva
  3. Geografski odsjek PMF-a
  4. Znanstveno-nastavno osoblje PMF-a
  5. Oglasne ploče PMF-a
  6. Rektorat Sveučilišta, e-mail
Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Dokumenti

ARHIVA - RED PREDAVANJA