Geološki odsjek

1876. godine Vjekoslav Host je bio prvi nastavnik prirodoslovnih i matematičkih predmeta u hrvatskim srednjim školama obrazovan na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu.

Broj posjeta:
664224

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


... na preddiplomskim i diplomskim studijima Geološkog odsjeka PMF-a ...

 

  • Geološki odsjek izvodi Seminare prema važećem Redu predavanja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i odlukama donesenim na Vijeću Geološkog odsjeka;
  • za seminar se potrebno prijaviti u što skorijem roku, u pravilu unutar prvog mjeseca nastave u tekućem semestru, najkasnije do 09. 11. 2012. odnosno 15. 03. 2013.;
  • studenti su prije javnog izlaganja seminara dužni nastavniku predati pisanu verziju na uvid;
  • za mjerodavno rješavanje nedoumica i eventualnih problema u nastavi zadužena je pomoćnica pročelnika za studentska pitanja doc.dr.sc. Sabina Strmić Palinkaš, a za pomoć oko eventualnog usklađivanju satnice satničar Geološkog odsjeka Šimun Aščić u koordinaciji s predstojnicima zavoda.
Seminar I (zimski semestar 2. godine preddiplomskog studija) izvodi se na Geološko-paleontološkom zavodu, studenti se prijavljuju po izvješenom oglasu na oglasnoj ploči GPZ-a i/ili web stranicama Geološkog odsjeka, nastavu izvode nastavnici GPZ-a koji predaju na 1. ili 2. godini studija, prezentacija seminara pred svim kolegama koji su upisali taj kolegij kao i prisustvovanje seminarima je obavezno.
 
Seminar II (ljetni semestar 2. godine preddiplomskog studija) izvodi se na Mineraloško-petrografskom zavodu, studenti se prijavljuju po izvješenom oglasu na oglasnoj ploči MPZ-a i/ili web stranicama Geološkog odsjeka, nastavu izvode nastavnici MPZ-a koji predaju na 1. ili 2. godini studija, prezentacija seminara pred svim kolegama koji su upisali taj kolegij kao i prisustvovanje seminarima je obavezno.
 
Seminar III (završni ispit na Preddiplomskom studiju geologije) 
Voditi će se računa o ravnomjernom opterećenju nastavnika (1-2 studenta po nastavniku).
 
Seminar IV (zimski semestar 1. godine diplomskog studija), izvode svi nastavnici uključeni u Red predavanja i studijske programe Geološkog odsjeka pri čemu se vodi računa o ravnomjernom opterećenju nastavnika (1-2 studenta po nastavniku). Studenti su se po oglasu objavljenom na oglasnim pločama i/ili web stranicama Geološkog odsjeka dužni predbilježiti na centralnom mjestu (uredovnica GPZ-a), poželjan je prethodni dogovor s nastavnikom. Prezentacija seminara pred svim kolegama koji su upisali taj kolegij kao i prisustvovanje seminarima je obavezno.
 
Seminar V (zimski semestar 2. godine diplomskog studija), izvode svi nastavnici uključeni u Red predavanja i studijske programe Geološkog odsjeka pri čemu se vodi računa o ravnomjernom opterećenju nastavnika (1-2 studenta po nastavniku). Studenti su se po oglasu objavljenom na oglasnim pločama i/ili web stranicama Geološkog odsjeka dužni predbilježiti na centralnom mjestu (uredovnica MPZ-a), poželjan je prethodni dogovor s nastavnikom. Prezentacija seminara pred svim kolegama koji su upisali taj kolegij kao i prisustvovanje seminarima je obavezno.
 
Dodatna napomena: Seminar uz ocjenski rad (ljetni semestar 2. godine diplomskog studija) je vezan uz Ocjenski rad.
 
 
Pročelnik Geološkog odsjeka

 

Autor: webmaster Geološkog odsjeka
Popis obavijesti

Foto

 

 

 

 

 

 

feromagnetni ježići
 


RASPORED SJEDNICA GEOLOŠKOG ODSJEKA 2017/2018.

Ažurirano 05.06.2018.


____________________

Odluka o uvjetima prijelaza sa drugog sveučilišnog studija na Preddiplomski sveučilišni studij Geologija za akad. godinu 2018/2019.

 

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ljetni semestar 2017./18.

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ZIMSKI SEMESTAR 2016-2017

 

Obrazac studentske zamolbe (msword doc)

 

Odluka kojom se određuje rok za završetak dodiplomskog studija do 30.09.2019.

 

Danom 29. veljače 2012. godine prestaju gotovinske uplate i isplate na blagajni Fakulteta. Sve transakcije moći će se obavljati u nekom od poštanskih ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internet bankarstva (uz odgovarajuću potvrdu banke) na odgovarajući broj računa. Molimo da za potrebne uplate Geološkom odsjeku u opću uplatnicu unesete potrebne podatke i uplatite na odgovarajući broj računa. (JPG)

U akad. god 2016/2017. studenti dodiplomskih studija moraju produžiti svoj status studenta PMF-a. U tu svrhu trebaju zatraziti od Vijeća Geološkog odsjeka da im se odobri polaganje ispita i diplomskog ispita radi zavrsetka studija. Nakon što polože sve ispite studenti moraju predati molbu za polaganje diplomskog ispita najmanje 15 dana prije sjednice Vijeća odsjeka.

PRIJAVA I POLAGANJE  SEMINARA III na preddiplomskom studiju geologije:
Seminar III (Završni rad) za studente treće godine preddiplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. (više)

 

Teme za završni seminar (seminar 3) u akad.god. 2016/2017.

 

Odluka o dodjeli pohvala uz svjedodžbe i diplome na Preddiplomskom i Diplomskom sveučilišnom studiju geologija