Reguliranje studentskog statusa, podnošenje zamolbi, podaci za uplate

REGULIRANJE STUDENTSKOG STATUSA

Sva pitanja vezana uz regulianje studentskog statusa te podnošenje zamolbi prema Geološkom odsjeku provodi se putema Ureda za studente Geološkog odsjeka smještenog u zgradi Kemijskog odsjeka.

Dolje se nalaze elektroničke verzije svih potrebnih obrazaca. 

Molimo da obrasce popunjavate elektronički, te obavezno vlastoručno potpišete. Potpisane obrasce (po potrebi s dodatnim prilozima, npr. potvrde o uplati, dokumentacija vezana uz reguliranje studentskog statusa i sl.) potrebno je osobno predati u referadu.

U iznimnim situacijama, potpisana zamolba s popratnom dokumentaijom može se dostaviti elektroničkom poštom. Molimo da u tom slučaju prethodno telefonski kontaktirate Referadu.

 


NAKNADE I PODACI ZA UPLATE

Podaci potrebni za provođenje uplata:

UPLATITELJ: PREZIME I IME (obavezan podatak)
 

PRIMATELJ:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
HORVATOVAC 102A
10000 ZAGREB


BROJ RAČUNA PRIMATELJA (ŽIRO-RAČUN): 2360000-1101522208

Za uplate od 01.01.2013. umjesto žiro računa IBAN:
HR5823600001101522208


MODEL: HR00

 

Za točan poziv na broj za svaku vrstu uplate molimo pogledajte tablicu u prilogu uz koju se nalazi i primjer popunjene uplatnice! Molimo, obratite pozornost da drugi set brojeva u pozivu na broj mora glasiti 107 da bi uplate bile pravilno proknjižene i vidjlive! 

Tablica: Naknade za troškove usluga iz djelatnosti Fakulteta s odgovarajućim pozivima na broj (PDF format)