Geološki odsjek

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)

Broj posjeta:
649368

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


PRIJAVA I POLAGANJE SEMINARA III na preddiplomskom studiju geologije

Seminar III (Završni rad) za studente treće godine preddiplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. Studenti prijavljuju temu Seminara III tijekom ljetnog semestra u kojem su i upisali Seminar III.

Postupak prijave i obrane Seminara III:

  1. Student se javlja odabranom nastavniku radi odabira teme najkasnije do 20. ožujka 2018.

  2. Nakon dogovora sa nastavnikom student popunjava obrazac Prijava teme Seminara III (Završnog rada) i dostavlja ga potpisanog od nastavnika, Predstojnika Zavoda i Pročelnika odsjeka) u Referadu u pisanom i elektronskom obliku najkasnije do 30. ožujka 2018. (Napomena: U obrascu naslov teme na hrvatskom i engleskom jeziku treba pisati malim slovima.)

  3. Teme će biti odobrene na sjednici Vijeća Geološkog odsjeka 13. travnja 2018.

  4. Student može pristupiti polaganju Seminara III nakon što je položio sve ispite. Prije polaganja potrebno je:

    1. najkasnije 3 (tri) dana prije u Referadu za studije predati molbu za polaganje Završnog ispita zajedno s indeksom, 2 (dva) prijepisa ocjena i potvrdom iz knjižnice da je vratio sve knjige

    2. u molbu obavezno upisati mentora i datum polaganja


 

Nakon uspješno obranjenog završnog seminarskog rada i upisane ocjene u indeks, u Referadu se dostavlja elektronička verzija rada (CD).

Naslovna strana na omotu (kutiji) CD-a i na CD-u treba izgledati ovako:


 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

GEOLOŠKI ODSJEK

 

 

Naslov seminarskog rada

(hrvatski i engleski jezik)

 

 

SEMINARSKI RAD

 

 

Ime i prezime studenta

Preddiplomski studij geologije

Mentor:

Zagreb,

 

Dokumenti:
PRIJAVA I POLAGANJE  SEMINARA III
Predlozak 1 - Seminar 1, 2, 4, 5 - struktura
Predlozak 2 - Završni rad - Seminar 3 - struktura
Predlozak 3 - Diplomski rad - struktura
Obrazac - Prijava teme SEMINAR III

 

Autor: webmaster Geološkog odsjeka
Popis obavijesti

Foto

 

 

 

 

 

Kristali dolomita iz kamenoloma Veličanka


RASPORED SJEDNICA GEOLOŠKOG ODSJEKA 2017/2018.

Ažurirano 20.10.2017.


____________________

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ljetni semestar 2017./18.

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ZIMSKI SEMESTAR 2016-2017

 

Obrazac studentske zamolbe (msword doc)

 

Odluka kojom se određuje rok za završetak dodiplomskog studija do 30.09.2019.

 

Danom 29. veljače 2012. godine prestaju gotovinske uplate i isplate na blagajni Fakulteta. Sve transakcije moći će se obavljati u nekom od poštanskih ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internet bankarstva (uz odgovarajuću potvrdu banke) na odgovarajući broj računa. Molimo da za potrebne uplate Geološkom odsjeku u opću uplatnicu unesete potrebne podatke i uplatite na odgovarajući broj računa. (JPG)

U akad. god 2016/2017. studenti dodiplomskih studija moraju produžiti svoj status studenta PMF-a. U tu svrhu trebaju zatraziti od Vijeća Geološkog odsjeka da im se odobri polaganje ispita i diplomskog ispita radi zavrsetka studija. Nakon što polože sve ispite studenti moraju predati molbu za polaganje diplomskog ispita najmanje 15 dana prije sjednice Vijeća odsjeka.

PRIJAVA I POLAGANJE  SEMINARA III na preddiplomskom studiju geologije:
Seminar III (Završni rad) za studente treće godine preddiplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. (više)

 

Teme za završni seminar (seminar 3) u akad.god. 2016/2017.

 

Odluka o dodjeli pohvala uz svjedodžbe i diplome na Preddiplomskom i Diplomskom sveučilišnom studiju geologija