Geološki odsjek

Broj posjeta:
1649319

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


PRIJAVA I POLAGANJE SEMINARA III na preddiplomskom studiju geologije

Seminar III (Završni rad) za studente treće godine preddiplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. Studenti prijavljuju temu Seminara III tijekom ljetnog semestra u kojem su i upisali Seminar III.

Postupak prijave i obrane Seminara III:

  1. Student se javlja odabranom nastavniku radi odabira teme najkasnije do 20. ožujka 2018.

  2. Nakon dogovora sa nastavnikom student popunjava obrazac Prijava teme Seminara III (Završnog rada) i dostavlja ga potpisanog od nastavnika, Predstojnika Zavoda i Pročelnika odsjeka) u Referadu u pisanom i elektronskom obliku najkasnije do 30. ožujka 2018. (Napomena: U obrascu naslov teme na hrvatskom i engleskom jeziku treba pisati malim slovima.)

  3. Teme će biti odobrene na sjednici Vijeća Geološkog odsjeka 13. travnja 2018.

  4. Student može pristupiti polaganju Seminara III nakon što je položio sve ispite. Prije polaganja potrebno je:

    1. najkasnije 3 (tri) dana prije u Referadu za studije predati molbu za polaganje Završnog ispita zajedno s indeksom, 2 (dva) prijepisa ocjena i potvrdom iz knjižnice da je vratio sve knjige

    2. u molbu obavezno upisati mentora i datum polaganja


 

Nakon uspješno obranjenog završnog seminarskog rada i upisane ocjene u indeks, u Referadu se dostavlja elektronička verzija rada (CD).

Naslovna strana na omotu (kutiji) CD-a i na CD-u treba izgledati ovako:


 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

GEOLOŠKI ODSJEK

 

 

Naslov seminarskog rada

(hrvatski i engleski jezik)

 

 

SEMINARSKI RAD

 

 

Ime i prezime studenta

Preddiplomski studij geologije

Mentor:

Zagreb,

 

Dokumenti:
PRIJAVA I POLAGANJE  SEMINARA III
Predlozak 1 - Seminar 1, 2, 4, 5 - struktura
Predlozak 2 - Završni rad - Seminar 3 - struktura
Predlozak 3 - Diplomski rad - struktura
Obrazac - Prijava teme SEMINAR III

 

Autor: webmaster Geološkog odsjeka
Popis obavijesti