Geološki odsjek

Sveučilišnim zakonom od 1874. bile su na Matematičko-prirodoslovnom odjelu Mudroslovnoga fakulteta predviđene katedre za matematiku, fiziku, kemiju, zoologiju, botaniku te mineralogiju i geologiju.

Broj posjeta:
682371

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+38514605999
Fax:
+38514605998
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
Pročelnik: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
Zamjenik pročelnika: 
Prof.dr.sc. Alan Moro

Pomoćnik pročelnika za:
> studentska pitanja: 
Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Đurđica Pezelj
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Darko Tibljaš

>Pomoćnik za odnose s javnošću: Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Satničar: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


UPISI NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJE za pristupnike koji ostvare pravo upisa u ljetnom upisnom roku provoditi će se:

u utorak 17. srpnja 2018. od 10,00 - 15,00 sati, i
u srijedu 18. srpnja 2018. od 10,00 - 15,00 sati
u Referadi za studije Geološkog odsjeka, Horvatovac 102a.

UPISI NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GEOLOGIJE za pristupnike koji ostvare pravo upisa u ljetnom upisnom roku provoditi će se:

u utorak 17. srpnja 2018. od 10,00 - 15,00 sati, i

u srijedu 18. srpnja 2018. od 10,00 - 15,00 sati

u Referadi za studije Geološkog odsjeka, Horvatovac 102a.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ GEOLOGIJA

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

1. SVJEDODŽBA O MATURI (donijeti na dan upisa ili prilikom

preuzimanja indeksa u rujnu)

2. DVIJE FOTOGRAFIJE (format 4 x 6 cm)

3. POTVRDA O PREBIVALIŠTU ILI PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE

4. UPISNI BROJ (broj kojeg je kandidat dobio u sustavu NISpVU prilikom

potvrđivanja namjere upisa na VU)

5. POTVRDA O UPLATI (350,00 kn)

6. Strani državljani i pristupnici iz EU prilažu:

- PRESLIKU PUTNE ISPRAVE OVJERENU KOD JAVNOG BILJEŽNIKA

- OIB (http://www.poreznauprava.hr/HR_OIB/Stranice/DodjeljivanjeOIBa.aspx)

SVJEDODŽBA O DRŽAVNOJ MATURI mora biti IZVORNIK

Uplata troškova upisa u iznosu od 350,00 kn može se izvršiti u poslovnim

bankama, pošti, FINA-i ili putem internet bankarstva.

Podatci za uplatu troškova upisa:

Uplatitelj: IME I PREZIME (obavezan podatak)

Iznos: 350,00 kn

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, 10000

Zagreb

IBAN: HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj: 604070-107

Opis plaćanja: Upis u prvu godinu Preddiplomskog studija Geologija

Punu školarinu u iznosu od 8.400,00 kn za 1. godinu studija dužni su

platiti:

- pristupnici koji su već studirali

- strani državljani

Školarinu je moguće platiti na tri rate (3 × 2.800,00 kn).

Uplatnicu s uplaćenom 1. ratom školarine potrebno je donijeti na upis!

Podatci za uplatu školarine:

Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)

Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb

IBAN: HR5823600001101522208

Model: 00

Poziv na broj: 503621-107

Opis plaćanja: Školarina - preddiplomski studij

Informacije o terminu preuzimanja INDEKSA I UPISNIH MATERIJALA bit će

objavljene na mrežnim stranicama Geološkog odsjeka PMF-a tijekom

rujna.

Pristupnici su dužni doći na upis osobno. U slučaju opravdane

spriječenosti može ih upisati druga osoba temeljem punomoći ovjerene

kod javnog bilježnika. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis gube to

pravo ako se ne upišu u propisanom roku.

Svi upiti oko upisa 1. godine preddiplomskog studija geologije u ak. god.

2018./2019. mogući su telefonom: 01 4606 075 (Marija Cindro, voditelj referade za

studije).

Autor: Davor Kudrnovski
Popis obavijesti

Foto

 

 

 

 

 

 

feromagnetni ježići
 


RASPORED SJEDNICA GEOLOŠKOG ODSJEKA 2017/2018.

Ažurirano 05.06.2018.


____________________

Odluka o uvjetima prijelaza sa drugog sveučilišnog studija na Preddiplomski sveučilišni studij Geologija za akad. godinu 2018/2019.

 

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ljetni semestar 2017./18.

PRAVILA STUDIRANJA NA GEOLOŠKOM ODSJEKU - ZIMSKI SEMESTAR 2016-2017

 

Obrazac studentske zamolbe (msword doc)

 

Odluka kojom se određuje rok za završetak dodiplomskog studija do 30.09.2019.

 

Danom 29. veljače 2012. godine prestaju gotovinske uplate i isplate na blagajni Fakulteta. Sve transakcije moći će se obavljati u nekom od poštanskih ureda, poslovnim bankama, FINA-i ili putem internet bankarstva (uz odgovarajuću potvrdu banke) na odgovarajući broj računa. Molimo da za potrebne uplate Geološkom odsjeku u opću uplatnicu unesete potrebne podatke i uplatite na odgovarajući broj računa. (JPG)

U akad. god 2016/2017. studenti dodiplomskih studija moraju produžiti svoj status studenta PMF-a. U tu svrhu trebaju zatraziti od Vijeća Geološkog odsjeka da im se odobri polaganje ispita i diplomskog ispita radi zavrsetka studija. Nakon što polože sve ispite studenti moraju predati molbu za polaganje diplomskog ispita najmanje 15 dana prije sjednice Vijeća odsjeka.

PRIJAVA I POLAGANJE  SEMINARA III na preddiplomskom studiju geologije:
Seminar III (Završni rad) za studente treće godine preddiplomskog studija geologije sastoji se od pisanog rada i obrane istog. (više)

 

Teme za završni seminar (seminar 3) u akad.god. 2016/2017.

 

Odluka o dodjeli pohvala uz svjedodžbe i diplome na Preddiplomskom i Diplomskom sveučilišnom studiju geologija