Geološki odsjek

Broj posjeta:
1820968

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+385 1 460 6080
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
 

Pročelnica: 
Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Zamjenik pročelnice: 
Prof.dr.sc. Dražen Balen
Pomoćnici pročelnice za:
> studentska pitanja i ECTS koordinatorica: 

Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Katarina Gobo
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
> odnose s javnošću: Doc.dr.sc. Karmen Fio Firi
Satničar i ISVU koordinator: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Geologije IVAN PODOLŠAK pristupit će polaganju završnog seminara u ČETVRTAK, 12. RUJNA 2019. godine u 11,00 sati u prostorijama Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a, Velika predavaonica (-008), Horvatovac 102a, Zagreb.
Tema završnog seminara je «Sastav sedimenta - ključni element u odabiru lokacije za instalaciju uzgajališta riba».

Autor: Kristina Pikelj
Popis obavijesti