Geološki odsjek

Broj posjeta:
1816271

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+385 1 460 6080
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
 

Pročelnica: 
Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Zamjenik pročelnice: 
Prof.dr.sc. Dražen Balen
Pomoćnici pročelnice za:
> studentska pitanja i ECTS koordinatorica: 

Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Katarina Gobo
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
> odnose s javnošću: Doc.dr.sc. Karmen Fio Firi
Satničar i ISVU koordinator: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Odlukom Fakultetskog vijeća od 26.9.2019. studentima dodiplomskih studija omogućen je završetak po upisanom programu ili nastavak studija na preddiplomskim studijskim programima. Za sve detalje obavezno proičitati proširenu obavijest i Odluku FV koja je objavljena na odsječkim stranicama!

Studentima dodiplomskih studija koji su položili sve ispite i izvršili sve studijske obaveze osim izrade i obrane diplomskog rada i kojima je odobrena tema diplomskog rada na dan stupanja na snagu nove odluke Fakultetskog vijeća PMF-a (27.9.2019.) imaju pravo dovršiti studij prema nastavnom programu i uvjetima koji su važili prilikom upisa u prvu godinu studija, najkasnije do 15. siječnja 2020. godine.
Studentima koji neće uspjeti završiti studij do 15. siječnja 2020., a za koje postoji odgovarajući preddiplomski studij, mogu podnijeti zamolbu Fakultetu do zaključno 31. listopada 2019. temeljem koje će se odobriti dovršetak studija u okviru odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog studija. 
Dodiplomski studenti Geološkog odsjeka mogu se, ovisno o studijskom smjeru, prijavit na:
preddiplomski studij Geologija - nekadašnji ing. geol. te prof. geologije i geografije
- preddiplomski istraživački studij geografije (pri Geografskom odsjeku) - nekadašnji smjer prof. geologije i geografije 

Cijeli tekst odluke nalazi se u traci na desno strani, kao i na podstranici Pravila studiranja!!!

Autor: Zorica Petrinec
Popis obavijesti