Geološki odsjek

Broj posjeta:
1852320

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+385 1 460 6080
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
 

Pročelnica: 
Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Zamjenik pročelnice: 
Prof.dr.sc. Dražen Balen
Pomoćnici pročelnice za:
> studentska pitanja i ECTS koordinatorica: 

Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Katarina Gobo
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
> odnose s javnošću: Doc.dr.sc. Karmen Fio Firi
Satničar i ISVU koordinator: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Prema uputama koja se nalazi u prilogu ovoj obavijesti (molimo obavezno pročitati sve detalje ovdje!), obaviještavamo sve studente da se:

- odgađaju sve aktivnosti na PMF-u koje nisu izravno vezane uz nastavu i znanstveni rad (npr. Dan i noć na PMF-u, popularna predavanja itd.),

- oni studenti koji su u proteklih 14 dana boravili izvan RH obavezno moraju javiti mailom prodekanici za nastavu PMF-a prof. dr. sc. Dubravki Hranilović (dubravka@geol.pmf.hr), uz naznaku odsjeka, studija i studijske godine na kojima studiraju te ostati u samoizolaciji 14 dana od povratka. U slučaju pojave simptoma moraju se javiti nadležnom epidemiologu (informacije u prilogu obavijesti),

- onima koji boluju od kroničnih bolesti i trudnicama preporučuje ostati kod kuće 14 dana od izdavanja ovih uputa, u dogovoru s pomoćnicom za nastavu Geološkog odsjeka i te prodekanicom za nastavu PMF-a (obavezno se javiti mailom doc. Petrinec i prof. Hranilović).

Autor: Zorica Petrinec
Popis obavijesti