Geološki odsjek

Broj posjeta:
1852323

OSNOVNE INFORMACIJE

Adresa:
Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
Tel:
+385 1 460 6080
E-mail: 
godsjek@geol.pmf.hr
 

Pročelnica: 
Prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović
Zamjenik pročelnice: 
Prof.dr.sc. Dražen Balen
Pomoćnici pročelnice za:
> studentska pitanja i ECTS koordinatorica: 

Doc.dr.sc. Zorica Petrinec
> međunarodnu suradnju: 
Doc.dr.sc. Katarina Gobo
> poslijediplomski studij: 
Prof.dr.sc Damir Bucković
> financije: 
Prof.dr.sc. Nenad Tomašić
> odnose s javnošću: Doc.dr.sc. Karmen Fio Firi
Satničar i ISVU koordinator: 
Šimun Aščić, prof. geol. i geogr. 

Studentska referada Geološkog odsjeka:
Marija Cindro, dipl.iur. ( referada@geol.pmf.hr )
Tel: +38514606075

Korisne poveznice

 StudomatNastavnički portal


Temeljem prethodno objavljenih obavijesti u vezi prekida nastavnih aktivnosti na PMF-u, skrećemo Vam pozornost da studentska referada također neće raditi sa strankama od 16.3.2020. nadalje. U slučaju potrebe rješavanja bilo kakvih upita ili studentskih molbi, molimo da se u idućih dva tjedna odnosno do novih obavijesti u referadu javljate isključivo telefonski ili elektroničkom poštom. Ukoliko je potrebno podnijeti molbu, molimo da skinete obrazac zamolbe koji se nalazi na našim stranicama, ispunite ga računalno, vlastoručno potpišete, te skeniranu verziju pošaljete na e-mail adresu studentske referade. Na isti način molimo da dostavljate i potvrde o uplati.
Također, pomoćnica za nastavu (Z. Petrinec) u navedenom periodu neće održavati konzultacije za studentska pitanja osobno, već isključivo elektroničkom poštom.

Autor: Zorica Petrinec
Popis obavijesti