Obavijesti studentima

Dan PMF-a: Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak, 20. travnja u 11:00 sati (A1)

DIPLOMANTIMA I DOKTORANDIMA:

Obavezno je rezervirati termin i predavaonicu za održavanje diplomskih ispita, obrane diplomskih radova i disertacija, kao i za eventualne naknadne domjenke. Za sva pitanja i obaveznu rezervaciju obratite se satničarki Karmen Babić, dipl.ing.

 

Satničarka

Karmen Babić, dipl. ing.

babick[at]gfz.hr

01/460 5926

Soba 316

 


Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata PMF-a

Dana 23. ožujka 2011. godine stupio je na snagu Pravilnik o stegovnoj
odgovornosti studenata PMF-a. Tekst Pravilnika se nalazi u repozitoriju.


Natječaj Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu Rektorove nagrade za najbolje studenske radove i umjetnička ostvarenja u akademskoj godini 2011./2012., raspisan je 20. veljače 2012. Opće upute za pisanje i tehničko opremanje studenskih radova predloženih za nagradu nalaze se na web stranici Sveučilišta (Pravilnik i Natječaj) i PMF-a.

U repozitoriju se nalaze tekst Sveučilišnog Natječaja za Rektorovu nagradu, Pravilnik natječaja, i Kriteriji PMF-a za Rektorovu nagradu

Studenti su dužni do 2. svibnja 2012., obaviti prijavu na mrežnim stranicama Sveučilišta. Ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i obrazloženje mentora o udovoljavanju kriterija izvrsnosti priloženog rada) u dva primjerka dostavlja se u na matični Odsjek, s naznakom Povjerenstvu za evaluaciju prijavljenih radova imenovanom od strane PMF-a, do 3.05.2012. u 14 sati.

Kriteriji na osnovu kojih će se evaluirati prijavljeni radovi, sukladno Pravilniku Sveučilišta su slijedeći:

1. Originalnost / Izvrsnost rada

2. Opseg postignutih rezultata / trajanje istraživanja / samostalnost /uložen istraživački napor u postizanju rezultata, a u odnosu na uobičajenu spremu studenata

3. Značaj rada u okviru struke, ali i eventualni lokalni značaj

Mentor rada mora biti član PMF-a ili suradničke znanstvene institucije (u tom slučaju izvješće supotpisuje komentor član PMF-a) i imati najmanje doktorat znanosti. Mentor studenskog rada mora se jasno odrediti u svezi navedenih kriterija u svom pisanom obrazloženju.

Odsječka povjerenstva dužna su najkasnije do 11. svibnja 2012., dostaviti predložene radove Povjerenstvu PMF-a uz pisano obrazloženje o udovoljavanju kriterija predloženog rada (ili radova) u skladu s navedenim kriterijima.

Povjerenstvo PMF-a dužno je do 31. svibnja 2012., dostaviti Povjerenstvu za znanost i umjetnički rad Sveučilišta u Zagrebu prijedloge i prateću dokumentaciju (prijedlog treba biti prihvaćen na Fakultetskom vijeću 26.05.2012.).

Napomena:

1. Sve upute o potrebnoj dokumentaciji kao i opće upute za pisanje i tehničko opremanje studenskih radova nalaze se na stranicama Fakulteta

2. Za prijavu rada na mrežnim stranicama Sveučilišta studenti moraju imati elektronični identitet. To je osobna oznaka koju mogu dobiti pripadnici akademske i istraživačke zajednice i to isključivo u matičnoj ustanovi. Svi Odsjeci Prirodoslovno-matematičkog fakulteta imaju ovlaštene osobe tj. Administratore elektroničkog imenika ustanove, koji dodjeljuje elektronički identitet.

3. Studenti trebaju priložiti potpisanu izjavu da u trenutku predavanje rada nisu diplomirali.

4. Studenti koji su prijavili diplomski rad ili prijavili/položili seminar (završni seminar ili rad na preddiplomskom studiju), trebaju navesti naslov diplomskog rada ili seminara te mentora.
 

Autor: Webmaster GFO
Popis obavijesti

Repozitorij