Magnetogrami

GEOFIZIČKI ODSJEK

RECENTNI PODACI GEOMAGNETSKOG OPSERVATORIJA LONJSKO POLJE (LON)

Aktualni magnetogrami

Za prikaz magnetograma u novom prozoru kliknite ovdje. Podaci opservatorija dostupni su u okviru programa INTERMAGNET.(Prikaz podataka sekundarnog sistema dostupan je preko poveznice: magnetometar LEMI-035.)

 Recentni K indeksi lokalne geomagnetske aktivnosti i varijacije geomagnetskog polja

Za prikaz magnetograma u novom prozoru kliknite ovdje. Recentni K indeksi procijenjeni koristeći podatke magnetometra LEMI-035 dostupni su ovdje.

 Recentni K indeksi i iregularne varijacije X i Y komponente geomagnetskog polja

Za prikaz podataka u novom prozoru kliknite ovdje. Apsolutni iznosi iregularnih varijacija geomagnetskog polja dobiveni su nakon uklanjanja regularnih Sunčevih varijacija. Dominantan utjecaj regularni Sunčevih varijacija, s periodom od 24 sata vidljiv je na dijagramima koji prikazuju varijacije geomagnetskog polja u posljednjih 10 dana.

 Dodatne informacije s lokacije opservatorija

Za prikaz podataka u novom prozoru kliknite ovdje

 Geomagnetsko polje u posljednjih 7.5 godina

Za prikaz podataka u novom prozoru kliknite ovdje

 ZANIMLJIVOSTI... AKTUALNA LOKACIJA MAGNETSKOG POLA

Za prikaz podataka u novom prozoru kliknite ovdje

     


Repozitorij

Repozitorij je prazan