Geofizički odsjek

GEOFIZIČKI ODSJEK

Broj posjeta:
1664533


 


Događanja na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu

19.
listopada
14:00-16:00,
Kemijski odsjek, predavaona P1
19.
listopada
16:15-18:15,
Lecture room A002, Department of Mathematics, Bijenička cesta 30
19.
listopada
16:15-18:15,
Predavaonica A002, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
20.
listopada
12:00-14:00,
Odjel za matematiku (Trg Lj. Gaja 6, Osijek), Predavaonica 2.
20.
listopada
12:00-14:00,
Lecture room 2, Department of Mathematics, Ljudevit Gaj Square 6, Osijek
20.
listopada
17:30-19:30,
Zoom aplikacija, Youtube direktan prijenos
20.
listopada
17:30-19:30,
Zoom meeting, Youtube direct stream
21.
listopada
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, predavaona 225
22.
listopada
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, 304/III
22.
listopada
11:00-11:30,
Kemijski odsjek, dvorana 225