Diplomski studij

GEOFIZIČKI ODSJEK

Diplomski studijski program

O studiju...

Uz kompetencije koje se stječu na preddiplomskoj razini, diplomski studijski program studentima nudi temeljito teorijsko i praktično upoznavanje osnovnih geofizičkih struka (meteorologije, fizičke oceanografije, seizmologije, geomagnetizma i aeronomije) te osposobljenost za početak stručnog i znanstveno-istraživačkog rada u području odabrane discipline: meteorologije i fizičke oceanografije ili seizmologije i fizike čvrste Zemlje, kao i upis doktorskog studija. Diplomski program logičan je i izravan nastavak preddiplomskog studija, a podijeljen je u dvije grupe (smjera):

Magistri fizike – geofizike kvalificirani su za posao u znanstveno-nastavnim ustanovama, znanstvenim institutima, stručnim službama (DHMZ, Seizmološka služba), opservatorijima (meteorološkim, geomagnetskim i sl.), poduzećima za primjenjenu geofiziku, zračnim lukama, ustanovama za istraživanje mora, ustanovama za zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja te sl.

Izvedbeni plani i program studija možete preuzeti u Repozitoriju.

 

Upis

Detalji razredbenog postupka za upis na navedeni diplomski program navedeni su u Odluci o kvotama i kriterijima upisa na prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija Fizika – geofizika. Upis provodi Ured za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka koji se nalazi u zgradi Fizičkog odsjeka PMF-a u Bijeničkoj cesti 32.

Natječaj za upis na diplomski studij, odluka o kvotama kao i ostale aktualne i važne informacije u opisu na studij možete pronaći na poveznici.

 

Diplomski ispit – završetak studija

Studij se završava uspješnim polaganjem diplomskog ispita. Diplomski ispit čine opći ispit znanja, kojim se dokazuje poznavanje struke geofizike, i obrana diplomskog rada. Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu nalazi se u repozitoriju.

Diplomski ispit je javan i oglašava se na odsječkim oglasnim pločama najmanje sedam dana prije pristupa ispitu!

Temu diplomskog rada student odabire do kraja kalendarske godine u kojoj upisuje završnu godinu studija, a u dogovoru s nastavnikom i prema vlastitim sklonostima, te se u izradi služi stručnom literaturom i postojećim mjernim podacima, koristeći se stečenim znanjima o procesima u Zemljinoj kori, u moru i u atmosferi. Temu diplomskog rada mora potvrditi pomoćnica za nastavu Geofizičkog odsjeka PMF-a kao i (u pravilu) tročlano povjerenstvo.

Predavaonicu i termin potrebno je dogovoriti zajedno s članovima povjerenstva i satničarkom Geofizičkog odsjeka. Rezervacija kod satničarke je obavezna! Nakon izbora termina, termin je potrebno potvrditi satničarki.

Termine svojih diplomskih ispita potrebno je prijaviti Referadi najmanje osam dana prije samog održavanja diplomskog ispita kako bi se sva administracija na vrijeme obradila i na vrijeme oglasilo odražvanje ispita!

Za više informacija pogledajte na poveznici, odnosno pitajte Ured za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka.

 

Oblikovanje diplomskog rada

Pravilniku o diplomskom radu i diplomskom ispitu dane su upute za pisanje diplomskog rada, za njegov sadržaj i oblikovanje.

U Repozitoriju – diplomski ispit nalazi se dokument koji je pripremila Središnja geofizička knjižnica u kojem su definirana pravila za citiranje i referenciranje literature u u diplomskom radu, a slijede tzv. Harvardski stil (stil autor-godina).

Možete preuzeti i predložak za pisanje diplomskog rada u LaTeXu u Repozitoriju – diplomski ispit. U pripremi je i predložak za Word – do njegove objave na ovim stranicama slijedite upute iz  Upute za pisanje diplomskog rada navedene u Pravilniku odiplomskom radu i diplomskom ispitu te Uputa za citiranje i referenciranje Središnje geofizičke knjižnice.

 

Pravila polaganja diplomskog ispita

Diplomski ispit sastoji se od dva dijela:

1. provjere znanja iz geofizičkih kolegija prema popisu ispitnih pitanja koji se utvrđuje na početku akademske godine i

2. obrane diplomskog rada kojoj student pristupa nakon uspješno položenog prvog dijela ispita.

Datum obrane diplomskog rada određuje se u dogovoru s pristupnikom, a u pravilu će biti 3 – 7 dana nakon prvoga dijela.

Takav način polaganja diplomskog ispita odnosi se na studente diplomskog studija fizike – geofizike i primjenjuje se za studente koji su diplomski studij upisali ak. godine 2008./2009.

Više o pravilima polaganja diplomskog ispita pročitajte u Pravilniku.

 

Više informacija

Za sva pitanja u vezi diplomskog studija molim Vas obratite se pomoćnici pročelnice za nastavu izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak.


Obavijesti

Repozitorij – izvedbeni plan i program

Repozitorij – diplomski ispit