Istraživanja

Područja istraživanja:

  • Topološki izolatori (Diracovi materijali)
  • Metalna stakla
  • Visokotemperaturni supravodiči
  • Vodljivi polimeri