Izbornik
 
Zavod za analitičku kemiju
 

 

Predstojnica zavoda:   

prof. dr. sc. Snežana Miljanić

 

Voditeljica administracije: Marina Bobanac Marjanović


Repozitorij
 
Repozitorij je prazan
Tražilica
 
Događaji
 
30. 01. 17:00 - 19:00, Zoom aplikacija
Seminar za matematičku logiku i osnove matematike
30. 01. 17:00 - 19:00, Zoom meeting
Seminar for Mathematical Logics and Foundations of Mathematics
31. 01. 08:30 - 10:00, Seminar ZMB-a, Horvatovac 102a
Obrana diplomskog rada
03. 02. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, predavaonica P1
Diplomski ispit: Ivan Lisjak
Kontakt
 

 Zavod za analitičku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 460 6180
Fax. +385 1 460 6181

E-mail: zak@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu