Izbornik
 
Zavod za fizikalnu kemiju
 

Predstojnica zavoda

Prof. dr. sc. Tajana Begović

 

 Voditeljica administracije:  Danijela Hus Mustić


Tražilica
 
Događaji
 
08. 02. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, predavaonica P1
Kemijski seminar II: Ozana Mišura
08. 02. 10:15 - 12:15, Zoom aplikacija
Seminar za teoriju brojeva i algebru
08. 02. 10:15 - 12:15, Zoom meeting
Seminar for Number Theory and Algebra
08. 02. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, predavaonica ZOAKS 023
Kemijski seminar II: Ana-Marija Lulić
14. 02. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, predavaonica 304
Diplomski ispit: Monika Marijanović
Kontakt
 

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematicki fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 130
Fax. +385 1 4606 131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu