Izbornik
 
Zavod za biokemiju
 

Predstojnica zavoda:

doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

 

Voditeljica administracije: Anđelka Pilko


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 
Događaji
 
16. 06. 12:15 - 14:15, Lecture room 201, Department of Mathematics / Ms Teams
Seminar for Functional Analysis, Seminar for Numerical Mathematics and Scientific Computing
17. 06. 18:00 - 20:00, Predavaonica 105, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30 / MS Teams
Seminar za geometriju
17. 06. 18:00 - 20:00, Lecture room 105, Department of Mathematics, Bijenička cesta 30, Zagreb / MS Teams
Seminar for Geometry
18. 06. 16:00 - 18:00, Predavaonica 104, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30
Seminar za dinamičke sustave
19. 06. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, dvorana 023
Diplomski ispit: Robert Horn
20. 06. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, predavaonica 304
Kemijski seminar II: Tatjana Kezele Špehar
Kontakt
 

Zavod za biokemiju

Horvatovac 102A

10 000 Zagreb

Tel. 01 / 4606 400

Fax. 01 / 4606 401

zbk@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu