Izbornik
 
Zavod za biokemiju
 

Predstojnica zavoda:

doc. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec

 

Voditeljica administracije: Anđelka Pilko


Tražilica
 
Događaji
 
30. 01. 17:00 - 19:00, Zoom aplikacija
Seminar za matematičku logiku i osnove matematike
30. 01. 17:00 - 19:00, Zoom meeting
Seminar for Mathematical Logics and Foundations of Mathematics
31. 01. 08:30 - 10:00, Seminar ZMB-a, Horvatovac 102a
Obrana diplomskog rada
03. 02. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, predavaonica P1
Diplomski ispit: Ivan Lisjak
Kontakt
 

Zavod za biokemiju

Horvatovac 102A

10 000 Zagreb

Tel. 01 / 4606 400

Fax. 01 / 4606 401

zbk@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu