Izbornik
 
Zavod za opću i anorgansku kemiju
 

Predstojnica zavoda:

prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak

 

Voditeljica administracije: Gordana Margetić


Tražilica
 
Događaji
 
30. 01. 17:00 - 19:00, Zoom aplikacija
Seminar za matematičku logiku i osnove matematike
30. 01. 17:00 - 19:00, Zoom meeting
Seminar for Mathematical Logics and Foundations of Mathematics
31. 01. 08:30 - 10:00, Seminar ZMB-a, Horvatovac 102a
Obrana diplomskog rada
03. 02. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, predavaonica P1
Diplomski ispit: Ivan Lisjak
Kontakt
 

 Zavod za opću i anorgansku kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4606 340
Fax. +385 1 4606 341

E-pošta: zoak@chem.pmf.hr


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu