Izbornik
 
O studiju
 

Kemija je jedna od temeljnih prirodoznanstvenih disciplina. Ona je temelj razumijevanja procesa u živom i neživom svijetu na molekularnoj razini pa je značajnom satnicom uključena u druge prirodoznanstvene studije kao što su biologija, geologija i mineralogija. Kemijska su znanja potrebna za izradu gotovo svih predmeta koji nas okružuju i kemija je glavna prirodna znanost koja ima svoju industriju. Procesi koji se zbivaju u okolišu velikim su dijelom kemijske prirode i za razumno upravljanje i održivi razvoj ta su znanja neophodna, a ostat će tako i u budućnosti. Kontrola kvalitete u mnogim slučajevima temelji se na poznavanju kemije, bilo da su to lijekovi, živežne namirnice, plastične mase ili neki drugi idustrijski proizvodi. U proizvodnji energije također su od bitne važnosti kemijska znanja i to kako sa stajališta same proizvodnje tako i sa stajališta utjecaja na okoliš. Znanstvena istraživanja u kemiji omogućila su izvanredan razvoj tehnologije u dvadesetom stoljeću i bez njih ne bi bilo suvremenih materijala, lijekova, gnojiva itd., tako da primjena kemije ulazi u sve oblike održavanja kvalitete života počevši od stanovanja i tjelesne zaštite, preko proizvodnje hrane i lijekova do rada i razonode. Vjeruje se da će kemijska istraživanja i u budućnosti imati tu važnu ulogu a za to je potreban odgovarajući istraživački kadar. Doktorskim studijem kemije kandidati bi stjecali znanja u istraživačkim metodama sve do svoje samostalnosti u takvom poslu. Taj je studij temeljen na istraživačkom radu u odgovarajuće opremljenim laboratorijima unutar radnih grupa gdje se radi na evaluiranim i prihvaćenim projektima pod voditeljstvom iskusnog mentora, te na formalnoj nastavi u obliku predavanja. Formalna nastava u obliku predavanja i seminara ima ulogu proširivanja i produbljivanja znanja u srodnim područjima uz temu doktorskih istraživanja. Posebno su vrijedni konzultativni oblici rada unutar pojedinih kolegija i to ne samo onih za koje neće biti dovoljno veliko slušateljstvo za držanje samih predavanja. Doktorski studij kemije otvoren je diplomiranim studentima srodnih studija ali se prvenstveno nastavlja na dodiplomski i diplomski studij kemije (inženjerski smjer) na Kemijskom odsjeku PMFa u Zagrebu. Osposobljava za samostalni istraživački rad u kemiji i srodnim disciplinama.


Struktura i organizacija studija
 

Doktorski studij traje najmanje tri godine s opterećenjem od prosječno 60 ECTS-bodova godišnje. Nastava je u načelu izborna. Kolegiji su razvrstani u tri kategorije: opći, temeljni i specijalni. Obvezni za polaznike svih smjerova (Anorganska i strukturna kemija, Analitička kemija, Fizikalna kemija, Organska kemija, Biokemija) su Kemijski seminar I i Kemijski seminar II, te Istraživački rad. Temeljni kolegiji pokrivaju glavne discipline unutar smjera, a specijalni ih nadopunjuju. Ukupan broj upisanih temeljnih kolegija ne smije biti manji od 2. Završna teza (doktorska disertacija) integralna je i najbitnija sastavnica studija. Student može, u dogovoru s voditeljem matičnog smjera, upisivati i kolegije iz drugih smjerova. Također je, pod načelno jednakim uvjetima, moguće upisivati i kolegije iz bliskih znanstvenih polja koji se predaju na doktorskim studijima PMF, pa i drugih fakulteta zagrebačkoga sveučilišta. Kemijski seminar I je prikaz aktualnog znanstvenog problema izvan područja doktorandove teze, dok je Kemijski seminar II obrazloženi prikaz projekta teze.

AKADEMSKO ZVANJE
Doktor prirodnih znanosti, polje: kemija
Doctor scientiarum naturalium ad chemiam pertinentium


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 
INTRANET
 

Dokumenti
 

 

Program doktorskog studija kemije, pravila, obrasci, raspored sjednica vijeća pds-a i sve obavijesti vezane uz studij mogu se naći u izborniku - Dokumenti


Repozitorij
 
Repozitorij je prazan

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu